onsdag 22 oktober 2008

Röster om Alliansens möte i Varberg

PJ Anders Linder är positiv i SvD men driver tesen att Alliansen borde fördjupas ytterligare
”Då måste den övergripande Alliansen få bli både aktör och arena.”

Reidar Carlsson i Norrtelje-Tidning är dock mer återhållsam när det gäller synen på närmare samarbete och konstaterar att ”Något besked om fördjupat samarbete, till exempel i form av en valallians, kom dock inte i går. Och det finns inte heller någon anledning att diskutera detta just nu. Samarbetet mellan partierna fungerar bra i dag, och en diskussion om till exempel ett valtekniskt samarbete skulle bara riskera att skapa missnöje och stridigheter inom allianspartierna.

Dick Erixon konstaterar att Alliansen förändrat förutsättningarna i svensk politik. ”Därmed har man uppnått en annan historisk förändring av spelreglerna för svensk politik: det är inte lägre partierna som är ensamma aktörer i maktens centrum. Regeringsalternativ har blivit den nya, tunga och avgörnade aktören.”

I Luleå är Norrbottens-Kuriren inne på samma spår ”Samtidigt är förutsättningarna i svensk politik i grunden förändrade. Borgerligheten kan presentera ett sammanhållet alternativ. Det finns numera en helt annan vilja bland alla att underordna det egna partiet alliansens bästa.

Marcus Svensson i Smålandsposten skriver om hur Alliansen beskylldes för att bara vara ett sätt att vinna valet men att det i grunden alltid handlat om politik. ”Alliansen beskylldes tidigt för att vara ett pr-trick eller, för att citera dåvarande justitieminister Thomas Bodström (s), ”ett gäng muppar på utflykt”. Men politiken har alltid stått i centrum för alliansen. I Bankeryd lyftes den ekonomiska politiken fram. I Varberg deklarerades en samsyn kring uthålliga offentliga finanser, om målet att skapa en sammanhållen skattepolitik och en arbetsmarknadspolitik som gör det enklare för unga och utrikes födda att få ett arbete.”

Inga kommentarer: