måndag 6 oktober 2008

McCain måste ge väljarna skäl att rösta

Karl Rove - som ju vunnit ett och annat amerikanskt val - har en bra poäng i sin krönika i Newsweek idag. John McCain och Sarah Palin kan inte vinna bara på att angripa Barack Obama utan måste också ge ett skäl för varför väljarna ska välja McCain: "But the duo must also give voters reasons to support them. They must crystallize a positive, forward-looking vision so people who see Obama as unqualified have something to hang on to. It can't be a laundry list of positions. McCain-Palin must offer a narrative about what they will do to help America see better days, especially on kitchen-table concerns."

Det är detta som är McCain och Palins största svaghet hittills. Oförmågan att hitta ett eget budskap - inte minst i ekonomiska frågor - som ger svar på de frågor som väljarna funderar över. Det räcker inte med att få dem tveksamma till Obama, väljarna måste också få en bild av var McCain vill leda USA.

Inga kommentarer: