onsdag 22 oktober 2008

Kan näringslivet lära något av politiken?

Ikväll utser Resumé Sveriges 101 bästa marknadschefer. Jag ska dit. Inte för att jag är nominerad utan för att Per Schlingmann är gästtalare och ska berätta hur vi jobbade med kommunikationen i valrörelsen 2006. Han kommer berätta om strategi, upplägg och visa en del av de enheter vi gjorde då.

Är det då relevant för marknadschefer i näringslivet att lyssna på hur politiska partier arbetar med kommunikation? Ja, jag tror det. Jag har själv en bakgrund som konsult (på JKL bl a) och har arbetat med såväl små som stora företag. Politiken kännetecknas av ett högt tempo, stenhård konkurrens på en begränsad marknad och 24/7 mediebevakning från alla stora och små redaktioner. Det är en utsatt miljö som få företag är i närheten av. Möjligheten till att genomföra den långsiktiga planeringen begränsas alltid av de dagliga restriktioner som allmän hantering av externa händelser medför. Det ställer stora krav på förmåga till just planering och till maximalt genomslag för de planerade insatser (kampanjer, valrörelse etc) som görs. Man måste alltid arbeta långsiktigt för att uppnå maximal handlingsfrihet på kort sikt.

Så det kan nog bli intressant ikväll för dem som är där.

Inga kommentarer: