tisdag 23 februari 2010

Sahlins alternativ var fel väg

Idag har vi haft partiledning och ett längre planeringsmöte med Alliansen. Allt ser nu välplanerat ut fram till valvakan den 19 september.

Idag skriver Gunnar Hökmark en välbehövlig artikel på Newsmill om Mona Sahlin och hennes syn på Sveriges ekonomi och jämför med hur socialdemokraterna i Europa agerat - och nu sitter med några av de värsta statsfinanserna i EU: "De svenska socialdemokraterna drev samma linje. I budgetmotionen 2009 menade Mona Sahlin att Sverige släpade efter på grund av för små finanspolitiska stimulanser och tog USA och Spanien som föredömen: "Störst insatser har genomförts i Förenta Staterna - en sammanlagd stimulans på närmare 6 % av BNP 2008-2010. Bland de större europeiska länderna har aktiviteten varit störst i Spanien där ekonomin har stimulerats med knappa 4 % av BNP."

"Det är inte i Sverige statsfinanserna spelats bort.
Om Sverige hade fört samma expansiva politik som de socialdemokratiskt styrda länderna hade vi också haft större underskott, större statsskuld och högre ränta. Och högre arbetslöshet.
Om Sverige, som Mona Sahlin föreslog, följt Storbritanniens exempel och det gått här som det gått där hade statsskulden ökat med 109 procent 2007-2011. Trots att vår BNP föll som den brittiska beräknas vår statsskuld öka med endast 8,5 procent under de åren. Hade vi gjort som britterna hade varje svensk varit skyldig framtiden 125 000 kronor mer.
Den större statsskulden och den högre räntan ökar också räntebetalningarna. År 2011 beräknas Storbritannien lägga 2,5 gånger så mycket av BNP som vi på statsskuldsräntor. De beräknas nästa år uppgå till 34 miljarder i Sverige. Hade vi följt brittiska Labour hade de varit 85 miljarder, en skillnad på hela 51 miljarder kronor. Det hade milt talat påverkat de svenska statsfinanserna."


"Svenska företagare, löntagare, låntagare och arbetssökande har all anledning att glädjas över att det inte blev den socialdemokratiska krispolitiken som styrde i Sverige. Vilken väg föredrar Sahlin i dag? Stigande tillväxt och ett av Europas lägsta budgetunderskott eller de högsta underskotten och stagnerade ekonomier?"

Inga kommentarer: