torsdag 18 februari 2010

Östros vill inte se förbättringarna i ekonomin

Idag skriver såväl Schlingmann som Östros på Aftonbladet debatt.

Vad Östros (såklart) nogsamt väljer att undvika är hur väl Sverige kommer ut ur den internationella ekonomiska krisen. Han plockar bland olika siffror men nämner inte med ett ord att vi kommer ur krisen med kanske Europas starkaste offentliga finanser. När andra får spara och skära ner kan Sverige närma sig ett reformutrymme och tala om balans i budgeten redan 2012 enligt de senaste prognoserna.

Eller som SEBs ekonomer konstaterar i sin senaste rapport (pdf-fil): "Sammantaget har den ekonomiska stimulanspolitiken i oväntat hög grad lyckats hålla uppe den inhemska efterfrågan under krisen. Därigenom har konsekvenserna för arbetsmarknad, offentliga finanser och företagsutslagning kunnat mildras. Det innebär i sin tur att de långsiktiga skadeverkningarna på ekonomin blivit mindre."

De konstaterar också att: "Utsikterna för arbetsmarknaden har förbättrats förvånansvärt
snabbt och prognoserna för arbetslösheten har fått revideras ned kraftigt. Under fjärde kvartalet visade arbetslösheten tydliga tecken på att plana ut och sysselsättningen steg till och med i säsongsrensad kvartalsförändring."


Sverige har nu en av Europas starkaste ekonomier: "Samtidigt behöver Sverige, till skillnad från de flesta andra länder, inte annonsera eller genomföra sparpaket de kommande åren. De offentliga finanserna i Sverige sticker ut på ett positivt sätt vid en EU-jämförelse."

Inga kommentarer: