fredag 5 februari 2010

Alliansen knappar in

I senaste Demoskop som Expressen presenterar idag knappar Alliansen in på oppositionen. Man ska alltid vara försiktig med att dra för stora slutsatser av enskilda mätningar, men jag är övertygad om att vi kommer att närma oss - och gå om - oppositionen när de politiska alternativen ställs mot varandra. När S-V-MP inte bara kan ägna sig åt regeringskritik utan också tvingas redovisa för väljarna vad de vill göra så blir diskussionen annorlunda och det är lättare för väljarna att faktiskt ta ställning. Glädjande är också att alla fyra Allianspartier är över riksdagsspärren och att Sverigedemokraterna är under den.

Inga kommentarer: