tisdag 9 februari 2010

Filippa om vårdfrågorna inför valet

Idag skriver Filippa Reinfeldt på Brännpunkt om sjukvården i en replik till Mona Sahlin och Ylva Johansson som skrev häromdagen.

Filippa konstaterar att "Att sjukvården inte klarat av att nå upp till förväntningar på tillgänglighet och kvalitet kan inte lösas genom att förbjuda olika alternativ eller genom att tvinga alla patienter att gå till samma sjukhus. Istället måste vi fokusera på kvalitets- och tillgänglighetsarbetet inom vår offentligt finansierade sjukvård så att behovet av privata sjukförsäkringar minskar. "

En rätt självklar slutsats egentligen ifall man prioriterar tillgänglighet, kvalitet och mångfald.

Inga kommentarer: