måndag 15 februari 2010

Rykten innebär inte att regelbrott begåtts

Fredrik Reinfeldt har nu kommenterat de anklagelser om fusk som förekommit i samband med provvalet inför fastställandet av riksdagslistan i Stockholm.

"Det är nomineringstider i politiska partier. 25 års erfarenhet har lärt mig att det är tider av rykten och påståenden som ibland, har det visat sig, kan stämma. Då ska saker rättas till. Men ibland är de uttryck för en konkurrens och ett misstänkliggörande som tyvärr är en avigsida i det politiska livet, men som man måste hålla isär från om det är verkliga regelbrott vi pratar om, sade Reinfeldt till TT vid ett besök i Borås på måndagen."

Detta är viktigt att understryka. Regelbrott är regelbrott och ska få konsekvenser. Det hittills kända regelbrottet med en person som betalat andras medlemsavgifter har redan fått konsekvensen att den personen inte längre står på listan. I övrigt förekommer nu i media en omfattande spekulation kring olika namn.

Det är viktigt att komma ihåg att detta än så länge är spekulationer med i huvudsak okända uppgiftslämnare. I nominerings- och provvalstider förekommer tyvärr i moderaterna såväl som i andra partier ryktesspridning och spekulationer kring varför vissa går bättre i t ex provval än andra. Rykten innebär i sig inte att någon brutit mot några regler och det är viktigt att komma ihåg detta. Att värva medlemmar är något som uppmuntras och det är helt ok att värva medlemmar även inför ett provval eller för att bygga upp den egna personvalskampanjen t ex.

SR rapporterar också.

2 kommentarer:

Hemlige sa...

Nej i dessa valtider bör man verkligen vara försiktig och inte riskera att anklaga oskyldiga. Det vore bättre om media bara kunde låta polisen sköta utredningen i lugn och ro, och inte utpeka någon skyldig förrän han/hon erkänt eller dömts i domstol.

Pär Henriksson sa...

Man ska också komma ihåg att detta är inte en brottsutredning och handlar inte om valfusk. Polisen är inte inblandad. Det handlar om brott mot moderaternas interna regelverk i samband med en intern provvalsprocess bland medlemmarna.