söndag 14 februari 2010

Miljöpartiet går till vänster i den ekonomiska politiken

PJ Anders Linder skriver idag på SvD ledarsida om hur miljöpartiet gått åt vänster i den ekonomiska politiken - från grön skatteväxling till grön skattehöjning: "I en kommande rapport konstaterar Skattebetalarna att MP har sagt tack och farväl till den gröna skatteväxlingen – höjd skatt på energi och utsläpp, sänkt skatt på arbete. Nu är det grön skattehöjning för hela slanten. Redan budgeten för 2010 innebär 16 miljarder nettokronor i höjd skatt, och 2012 är höjningen uppe i totalt 41 miljarder kronor per år. Klassiska MP-skattehöjningar på energi och transporter kombineras med mer än tio miljarder kronor i höjd skatt på arbetsinkomster."

Inga kommentarer: