onsdag 17 februari 2010

Låt väljarnas val få större genomslag

Idag skriver Schlingmann, Nordin och Elmsäter-Svärd på DN-debatt om hur moderaterna vill utveckla sättet att rekrytera kandiater:
"I grunden vill vi genom ett väsentligt starkare inslag av personval låta väljarna få mer att säga till om. Det är en mycket bra möjlighet för väljarna att kunna avgöra vem man vill ska representera en själv. Vi har varit tillskyndare av personvalet ända sedan det infördes, men ser samtidigt att det inte har tillräckligt stor genomslagskraft på många håll. Spärren för den andel röster som krävs för att bli personvald är många gånger för hög. Det gäller inte minst i stora valkretsar som i Stockholm. Vi vill driva på för att sänka spärrarna och på sikt uppnå ett renodlat personval där väljarna genom sina kryss helt avgör hur listorna ska se ut."

Inga kommentarer: