fredag 26 mars 2010

Thomas Östros parallella universum

I morse debatterade Anders Borg och Thomas Östros i Gomorron Sverige i SVT. Östros påstår i debatten en del märkliga saker:

1. ”Sverige har misslyckats kapitalt vad gäller arbetslöshet gentemot övriga Europa”

Detta stämmer inte alls. Sverige har lägre arbetslöshet än EU-27 och Euro-området enligt Eurostat för januari 2010 (9,1% för Sverige vs 9,5% för EU-27 och 9,9% för Euro-området). Detta bekräftas även av Economists senaste statistik.

2. Anders Borg har lovat 100 miljarder i ofinansierade skattesänkningar

Naturligtvis stämmer inte heller detta. Tvärtom har vi varit noga med att just hålla ordning i statens finanser – och klarat det bättre än de flesta andra länder. Se mer nedan.

3. Tyskland har klarat sig mkt bättre (en referens till att Tyskland har lägre arbetslöshet än Sverige)

Det stämmer att Tyskland i nuläget har lägre arbetslöshet än Sverige, menTyskland har mycket sämre offentliga finanser än Sverige, med ca 5% i underskott 2010 (att jämföras med Sveriges ca 2,5% för 2010) och en skuldkvot på ca 75% enligt EU-Kommissionens höstprognos 2009. Detta gör att Tyskland kommer att behöva sanera sina offentliga finanser rejält de närmaste åren, med stora budgetnedskärningar m.m.. Enligt de underskottsförfaranden som inletts enligt Stabilitets- och tillväxtpakten handlar det om ca 0,5% av BNP per år 2011-2013, vilket omräknat till svenska förhållanden skulle innebära en påtvingad budgetkonsolidering (dvs höjd skatt eller sänkta utgifter) på ca 17 miljarder per år i 3 år. Sannolikt kommer Tysklands arbetslöshet öka efter en sådan budgetkonsolidering.

4. Det allmänna påståendet om att Sveriges offentliga finanser är så dåliga (från överskott på 70 miljarder till underskott på 70 miljarder).

Detta är ju ett billigt argument som bortser från att vi gått igenom den kanske svåraste internationella lågkonjunkturen under efterkrigstiden. Trots detta så är Sveriges offentliga finanser är bland de bästa i hela Europa. Vi är ett av få länder som inte kommer att bryta mot Stabilitets- och tillväxtpaktens regel om att underskott inte ska överstiga 3% av BNP. Vi har också en mycket låg skuldnivå. Enligt ESV:s senaste prognos beräknas vi återvända till överskott i finansiellt sparande redan 2012 (0,6% av BNP), för att sedan få överskott på 2,0% och 2,9% av BNP i finansiellt sparande 2013-2014. Jämför gärna med andra länder i EU.

5. Thomas Östros hävdade att regeringens politik innebär risk för att vi får en brist på arbetskraft. Detta är stämmer inte alls, det är snarare oppositionens politik som riskerar att leda till lägre arbetsutbud och flaskhalsar i ekonomin som försenar och minskar jobbåterhämtningen.

Oppositionens politik ökar risken för att flaskhalsar bromsar arbetslöshetsminskningen genom att arbetskraftsutbudet sjunker på grund av höjda inkomstskatter och höjd arbetslöshetsersättning. De vill t ex i ett slag höja arbetsgivaravgiften för alla under 26 år - trots att dessa tillhör de som har påverkats hårdast av den internationella lågkonjunkturen. Arbetsmarknaden kommer med oppositionens politik fungera sämre på grund av återställare i socialförsäkringssystemen vilket ger sämre drivkrafter till arbete och högre jämviktsarbetslöshet.

Resultatet blir ett högt kostnadstryck och en snabbare stigande inflation. Ett lägre arbetsutbud sänker i sin tur potentialen för vad svensk ekonomi kan producera utan att det uppstår spänningar och överhettning. Då stiger jämviktsarbetslösheten och svensk ekonomi slår i kapacitetstaket snabbare än med Alliansens politik. En efterfrågedämpning framtvingas därför med oppositionens politik snabbare än annars skulle bli fallet. Knappast något vi behöver när vi ska ta oss ur en svår lågkonjunktur.

Mer läsning om de senaste dagarnas debatter: SVD, Kent Persson, Mary

Uppdaterat: noterar också att Sverige för första gången toppar Global Technnology Report - finns att hämta på World Economic Forum.

1 kommentar:

Mary sa...

Parallellt universum - bra. Så verkar det vara.