måndag 29 mars 2010

Karlstad och sänkt skatt för pensionärer

I lördags var jag i Karlstad och talade för den nya moderata fullmäktigelistan. Ser bra ut inför valet och de verkar ha tänkt klokt inför valrörelsen. Passade också på att besöka Bar Drott, som hör till samma hotell som jag jobbade på när jag pluggade. Verkligen en trevlig liten bar med bra personal och ett väl valt utbud av vin och öl.

Alliansens partiledare var i Huskvarna i lördags (Fredrik var också i Göteborg och stämmotalade) och presenterade då en tredje skattesänkning för pensionärer. Reformen innebär en skattesänkning om totalt 5 miljarder kronor som kommer alla pensionärer till del.

Skattelättnaden gäller för alla dem som vid beskattningsårets ingång har fyllt 65 år och betalar skatt. Skattesänkningen föreslås gälla från den 1 januari 2011. Med tidigare skattelättnader har alliansregeringen härmed sänkt skatterna för pensionärer med ca 10,5 miljarder kronor sedan 2006.

Inga kommentarer: