måndag 29 mars 2010

Bygget av Förbifart Stockholm startar

Idag skriver Alliansens partiledare på DN-debatt om att Förbifart Stockholm ska byggas under nästa mandatperiod. "En av de viktigaste satsningarna är Förbifart Stockholm. Alliansen kan i dag ge ett tydligt besked till väljarna. Regeringen avser att i veckan fatta beslut om att satsa 28 miljarder kronor på Förbifart Stockholm. Det är en av de enskilt största infrastruktursatsningarna som någonsin beslutats i Sverige."

2 kommentarer:

Sven Tycker sa...

Nya järnvägar ger mer resande på järnväg, nya tunnelbanor ger mer resande i tunnelbanan. Mer motorvägar ger mer biltrafik. 28 miljarder för att öka biltrafiken? Grattis Stockholm! Den trafik i centrum som eventuellt avlastas kommer snabbt att fyllas med nya bilar som nu ser att dom får plats. Vad som ska göras är naturligtvis att bygga ut kollektivtrafiken så att bilarna inte alls behövs in i staden.

Björn Åslund sa...

Tyvärr visar beslutet om miljardrullningen på Förbifart Stockholm, hur lite Alliansen baserar sina beslut forskning och erfarenhet om traafik o framkomlighet. Bygger man vägar för bilar, så ökar vägtrafiken. Känns som ett beslut taget på 1950-talet då man seriöst trodde bilen var lösningen på det mesta. Idag borde man veta bättre!