tisdag 16 mars 2010

Stöd till demokratiutveckling på nätet

Jarl Hjalmarson Stiftelsen har lanserat en sajt om frihet på nätet. Det fria informationsflödet och den globala elektroniska infrastrukturen är en grundsten för ökad frihet i världen. Med hjälp av internet och mobiltelefoni får vi idag snabbt reda på vad som händer i jordens alla hörn. Övergrepp uppdagas liksom maktmissbruk. Samtidigt sprids idéer och information via nätet. Det senare är en viktig beståndsdel i byggandet av demokrati i kampen mot fattigdom och förtryck.

Det fria informationsflödet är dock hotat i många länder. Jarl Hjalmarson Stiftelsen som arbetar med demokratiutveckling på många håll i världen kommer därför under 2010 att också arbeta med friheten på nätet. En engelsk version av sajten lanseras också inom kort.

(För att det ska råda ordning och reda så bör det påpekas att jag är styrelseledamot i Jarl Hjalmarson Stiftelsen)

Inga kommentarer: