tisdag 2 mars 2010

Schlingmann om RUT-avdraget och obesvarade frågor

Lästips: idag skriver Per Schlingmann på Politikerbloggen ang Sahlins besked om att avskaffa RUT-avdraget: "Det är oroande att socialdemokraterna som under nittiotalet tillsammans med centerpartiet gjorde viktiga insatser för att skapa balans i statens budget efter nittiotalskrisen nu verkar överge traditionen av klara och tydliga besked kring hur Sveriges ekonomi ska skötas.
Oppositionens överenskommelse reser därför några frågor:1. Ska skatten höjas för alla som arbetar i Sverige?2. Om skatten för pensionärerna ska sänkas – hur ska det då finansieras?3. Är detta ytterligare ett löfte där oppositionen tänkt sig ge ett klart besked i sin gemensamma ekonomiska vårmotion?"

Inga kommentarer: