tisdag 5 februari 2008

Svenska mediers utrikesbevakning

Joakim Nilsson kommenterar mina TT-citat i Axess. Han har dock missuppfattat ett och annat. Jag har svarat på TTs frågor om amerikanska valet, inte recenserat TTs bevakning av det amerikanska valet 2008. Jag gjorde - som Joakim länkar till - en studie av hur TT bevakade valet förra gången (2004). Den visade att TT tenderade att lyfta fram demokraternas fördelar och republikanernas nackdelar. Det var de dock inte ensamma om i svensk media - Kerry framstod ju som självklar segrare mot en impopulär Bush. Jag har inte gjort någon liknande studie av svensk media eller av TT i år (och förra gången gjordes den efter primärvalen var klara) men jag skulle gissa att man skulle landa på ungefär samma resultat, möjligen med reservationen att balansen skulle bli något bättre av det enkla skälet att Bush inte ställer upp i år. Det vore dock kul om någon vid t ex en statsvetenskaplig- eller medievetenskaplig institution skulle göra en sådan studie och då kanske lite bredare och mer djupgående än vad jag förmådde förra gången.

Inga kommentarer: