måndag 4 februari 2008

Going west

TT (i bl a Aftonbladet) intervjuar mig och andra inför det amerikanska presidentvalet. Det är självklart för oss att följa det amerikanska valet. Dels är det viktigt i sak - den som är president i USA har ett stort inflytande över hur världen utvecklas och det är viktigt för Sverige. T ex kan det handla om frågor som frihandelsavtal och hur administrationen sköter den amerikanska ekonomin. Det får direkta effekter för Sverige och för svenska medborgare.

Sedan är det professionellt intressant att se hur kampanjerna fungerar. Det går inte att ta erfarenheterna rakt av. I de stora delstaterna är det fokus på köpt media och då framförallt tv-reklam, något som vi endast i begränsad utsträckning kan använda i Sverige. Däremot finns det en del att lära när det gäller hur de arbetar med att fånga upp och behålla aktivister i kampanjerna samt hur de använder nätet för att både interninformera och nå väljarna på nya sätt.

Inga kommentarer: