onsdag 20 februari 2008

Alliansbyggande i Uganda

Har under förmiddagen talat för en grupp företrädare för oppositionen i Uganda. De var här som gäster i det projekt som Kristdemokratiskt Internationellt Center (KIC), Jarl Hjalmarson Stiftelsen (JHS), Centerns Internationella Stiftelse (CIS), och Svenskt internationellt liberalt center (Silc) bedriver i Uganda med samarbetspartnern National Democratic Institute (NDI).

Uganda är ju ett land med stor potential och som har en vacklande utveckling mot demokrati och mänskliga fri- och rättigheter. Nästa val är 2011 och jag talade om hur vi i Sverige byggde upp Allians för Sverige som en plattform för oppositionen och hur vi löste svåra politiska frågor mellan våra olika partier.

Inga kommentarer: