måndag 4 februari 2008

Att se det man vill se

Peter Wolodarski skriver i DN om senaste numret av moderaternas medlemstidning Medborgaren. Han verkar lite upprörd över att vi inte skriver tillräckligt mycket om företag och företagare. Om han hade följt tidningen regelbundet skulle han dock se att det knappast är företagare som det råder brist på i tidningens reportage. Jag tycker det är viktigt att vi också kan skriva om kultur, kvalitet i sjukvården, utanförskap och miljö som vi gör i det senaste numret. Det är väl ett av grundproblemen med borgerligheten tidigare – dåligt självförtroende i centrala frågor i politiken har gjort att socialdemokraterna fått problemformuleringsprivilegium och ett tolkningsföreträde i debatten. Det är slut med det nu. Det är givetvis obekvämt för socialdemokraterna men uppenbarligen ovant också för DN:s ledarsida.

Wolodarski anmärker också på att det inte är några kritiska frågor i den intervju som jag gör med Eva Nordmark, ordförande i SKTF. Jag kan tycka att Wolodarskis kommentar är rätt typisk. Vi har genom året haft hundratals intervjuer med företagare och politiker – aldrig har Wolodarski klagat över avsaknaden av kritiska frågor. Men när vi för en gångs skull intervjuar en facklig företrädare – ja, då är det avsaknaden av kritiska frågor som lyfts fram.

Dick Erixon har också bloggat om detta.

Inga kommentarer: