onsdag 13 februari 2008

Intervjuad till uppsatser

Noterar sent omsider att jag är intervjuad och citerad i två uppsatser som presenterades förra året. Dels kandidatuppsatsen ”Kreativ marknadsföring – En studie av svenska partiers marknadsföring” av Petter Kjellén och Jesper Paulsson från Ekonomihögskolan vid Lunds universitet samt i C-uppsatsen ”Politisk PR-isering – En fallstudie av nya moderaternas politiska kommunikation” av Anna Lindblad och Sandra Persson vid Växjö Universitet.

Båda verkar fullt läsvärda och särskilt den om kreativ marknadsföring är intressant.

Studentintervjuer är verkligen annorlunda än journalistintervjuer. Dels är de nästan alltid mycket längre, dels är frågorna ofta komplexare och de citerar ofta längre stycken och inte bara slutsatserna. Så risken att framstå som ett totalt fån är större när man intervjuas av studenter än av journalister, skulle jag vilja hävda. Jag brukar tjäna på att det finns en erfaren redaktör i andra änden. Jag verkar dock inte ha sagt något alldeles orimligt eller obegåvat i just de här uppsatserna...

Inga kommentarer: