måndag 9 juli 2007

Seminarium om utanförskap och jobb

Nu på seminarium med Akademikerförbundet SSR. Per Schlingmann diskuterar med bl a socialdemokraternas tidigare minister Sven Erik Österberg. Det är tydligt att konfliktlinjerna från valrörelsen 2006 kvarstår. Österberg är mycket vag i sin politik förutom att det är fel att sänka ersättningsnivåerna. Vad socialdemokraterna vill göra för att bryta med utanförskapet och skapa fler jobb får publiken inga svar på. Det är lite märkligt att nio månader efter en valförlust och efter en analys av valrörelsen som pekade på att just avsaknaden av en jobbpolitik var en huvudorsak till att socialdemokraterna förlorade, så har Österberg fortfarande inget annat att komma med än kritik mot regeringen. Jag tror socialdemokraterna begår ett stort misstag ifall de nu inte tar chansen att verkligen formulera både en relevant problembeskrivning men också en konkret politik som adresserar utanförskapet.

Inga kommentarer: