lördag 7 juli 2007

Kartritarnas tid är över

Idag skriver Per Schlingmann på DN-debatt om regionfrågan tillsammans med kristdemokraternas Mats Odell och partisekreterarna för centerpartiet och folkpartiet.

"Vi avvisar en process som innebär att centralt dirigera fram en ny regionindelning. Vi avvisar över huvud taget att nu initiera en process med detta som mål. Vår utgångspunkt är i stället att områden i Sverige är olika och att utvecklingen måste få se olika ut i olika delar av landet."

Det är ett tydligt och viktigt besked. Jag tror det är oerhört viktigt att politiska företrädare fokuserar på verksamheten och inte på att bygga nya politiska nivåer som medborgarna inte efterfrågar. Det kan säkert finnas regionala frågor som kräver regionala lösningar på olika håll i landet. Lös dem då regionalt där. Det måste staten vara beredd att tillåta. Men tvinga inte in hela Sverige i en enhetlig modell för hur landet ska styras. Planekonomins och kartritarnas tid är förbi.

Inga kommentarer: