måndag 30 juli 2007

Partier i digitala miljöer

Har haft semester, därav något färre antal inlägg i veckan. Semester även denna vecka men då med tillgång till uppkoppling.

Kommenterar idag You Tube och politikens närvaro i digitala miljöer i Svenska Dagbladets kulturdel. Jag är övertygad om att politiken kommer att bli mer närvarande i digitala miljöer och vi tittar löpande på hur vi kan bli mer närvarande och mer relevanta i alla miljöer där medborgarna finns. Jag är dock lika övertygad över att man måste göra saker på riktigt och med uthållighet ifall det ska tas på allvar. Hit and run fungerar inte på nätet utan det kräver engagemang över tid och möjlighet för användarna att själva delta i dialog, komma med förslag etc. Det är väldigt bra och kan rätt hanterat också driva på en kulturförändring i annars relativt tröga partistrukturer.

Sammantaget: man ska ta digitala miljöer på lika stort allvar som verkligheten.

Inga kommentarer: