tisdag 17 juli 2007

Fler företag kan stanna i Sverige

Tobias Billström presenterade idag förslag som ska göra det lättare att komma som invandrare till Sverige för att jobba. Detta är ett viktigt förslag, det finns många sektorer där vi idag har brist på utbildade medarbetare och då är det viktigt att svenska företag kan rekrytera från utlandet. Dagens Nyheter skriver om detta.

Inga kommentarer: