onsdag 28 april 2010

Rödgrön utrikesröra

Alliansföreträdarna Birgitta Ohlsson (FP), Anna Kinberg Batra (M), Staffan Danielsson (C) och Holger Gustafsson (KD) skriver på Europaportalen om de rödgrönas oenighet i utrikes- och EU-frågor.

Det är märkligt ur ett potentiellt regeringsalternativ kan vara så oense i en så viktig fråga som utrikespolitiken. Det är inte konstigt att Göran Persson och tidigare s-ledare varit tveksamma att släppa in vänsterpartiet och miljöpartiet i det utrikespolitiska samarbetet. De har helt enkelt en annan syn på EU och utrikespolitik.

"Den ekonomiska politiken har under mandatperioden präglats av hanteringen av krisen och jobben. Oppositionspartierna har helt olika förslag på hur det ska lösas. Socialdemokraterna röstade t.ex. för EU-uppgörelsen om åtgärder mot finanskrisen. Vänsterpartiet anmälde avvikande mening mot det beslutet till förmån för ”en alternativ ekonomisk världsordning”.
Inom miljöpolitiken så står Socialdemokraterna i de flesta frågor på samma sida som alliansregeringen rörande inriktning, ambitioner och mål, medan vänsterpartiet och miljöpartiet ofta avviker från alliansens och Socialdemokraternas uppfattning.

Genom det nya fördraget stärks polis- och rättssamarbetet inom EU. Det är en förutsättning för att vi ska kunna bekämpa sexslaveri och människohandel i vår del av världen. Ansvarig kommissionär för dessa frågor är Sveriges Cecilia Malmström. Alliansen vill ha ett nära samarbetet med henne medan Vänstern och Miljöpartiet inte ens har accepterat att hon har rätt att lägga fram förslag på rättsområdet.

Enligt det nya EU-fördraget får EU en starkare global roll. Detta är Vänstern och Miljöpartiet emot. Frågan är därför om de rödgröna kommer att stödja EUs höga representant för utrikesfrågor och säkerhetspolitik Catherine Ashton eller om de vill att den gemensamma utrikespolitiken främst ska beslutas i Paris, London, Berlin och Rom? Även i denna fråga har alliansregeringen tydligt tagit ställning. Besked saknas från de rödgröna.

Nära förknippad med synen på EUs utrikespolitik är frågan om de rödgröna vill att Sverige ska upphöra att delta i fredsbevarande EU-insatser? Under tio år har EU genomfört 22 fredsinsatser på tre kontinenter, såväl civila som militära. Som enda EU-land har Sverige bidragit till samtliga dessa insatser. Kommer denna traditionen att brytas med en rödgrön regering? Även detta är ett strategiskt vägval som de rödgröna måste göra."

måndag 26 april 2010

Vad gör Filippa om dagarna?

Har du funderat över vad ett sjukvårdslandstingsråd gör om dagarna?

Nu kan du följa Filippa Reinfeldt via Cherines blogg "Filippa och jag". Cherine är hennes pressekreterare och skriver och fotograferar från vardagens besök och verksamet. Bloggen hittar du här.

Högt förtroende i jobbfrågor och uppförsbacke för de rödgröna

Idag kom det en ny SIFO-undersökning som visar att moderaterna nu leder över socialdemokraterna när det gäller jobbfrågan i opinionen. Patrik Westander på Westander PR - som beställt undersökningen - säger att "Den mest dramatiska förändringen ser vi bland de yngre väljarna, där Moderaterna tidigare hade ett stort underläge. Moderaterna har nu ett större förtroende i jobbfrågan än Socialdemokraterna i samtliga ålderskategorier."

Folkpartiets Carl B Hamilton har gått igenom de rödgrönas finansiering av sitt infrastrukturpaket och konstaterar att det inte går ihop. Som Hamilton skriver: "Att ”låna i Riksgälden” är naturligtvis ingen finansiering av en offentlig utgift utan det är ett sätt att förskjuta finansieringen till framtiden; att inteckna framtiden. Tidpunkterna inträffar när räntor och amorteringar ska betalas. Svenska staten har brukat göra sådant här endast undantagsvis och på villkor att det funnits en tydlig monetär avkastning på det som regeringen lånar till.Om en Sahlinregering lånar 55 mdr kr och räknar med att lånet ska amorteras över 20 år med lika summa varje år ska alltså drygt 5 mdr kr per år (vid en ränta om ca 5 procent) antingen sparas, skatter höjas, eller tillväxtens reformutrymme tas i anspråk. Vänstertrojkan intecknar alltså framtida reformutrymme, skattehöjningar eller besparingar. "

torsdag 22 april 2010

Föregångslandet på TV - svar på kritiken som kommer

Ok, jag vet hur kritiken kommer att låta efter kvällens tv-program Föregångslandet.

Hälften av de kritiska rösterna kommer att säga att programmet är dåligt rent tekniskt och hälften kommer att säga att det är patetiskt att moderater intervjuar moderater.

Det kan man tycka.

Men syftet med programmet är att sprida det som tidigare var interninformation till så breda grupper som möjligt. Den huvudsakliga målgruppen är våra sympatisörer – oavsett om de är medlemmar eller inte. Vi kunde ha gjort detta i form av webb-tv som ställt krav på lösenord där bara registrerade kunde titta.

Men vi har medvetet valt att göra det öppet – för oss är värdet av att så många som möjligt av våra sympatisörer får del av vår politik och vår strategi viktigare än att socialdemokrater och andra också vet om det. För vår analys är att idag är valstrategier inte längre hemliga. Det funkar inte så. Jag är övertygad om att de kloka hjärnorna på Sveavägen 68 rätt lätt kan lista ut våra huvudbudskap och hur vi tänker argumentera utan att läsa några hemliga papper, på precis samma sätt som vi är hyggligt säkra på hur Sahlin och Östros kommer argumentera i valrörelsen.

Axess har inte bäst räckvidd av Sveriges tv-kanaler. Men de når hyggligt brett och alla som vill kan också se programmet via moderat.se. För oss var det självklart att göra detta när det fanns möjlighet att både finnas på nätet och att sända via en etablerad tv-kanal.

DN skriver om programmet i två artiklar - här och här.

Föregångslandet som tv-program

Ikväll gör vi något som inget annat svenskt parti någonsin har gjort. Då sänder vi det första avsnittet av vårt egna politiska tv-program.

Föregångslandet är ett tv-program som är till för dem som är intresserad av vår politik och vill veta mer. Men Föregångslandet är också en kanal för en öppen och transparent internkommunikation. Här kommer vi i 15 program framöver, ända fram till valdagen, fånga upp dagsaktuella frågor och debatter för att göra valrörelsen så enkel och självklar som möjligt för alla aktiva.

Programledare är Maria Arctaedius och Per Schlingmann. I det första avsnittet är Filippa Reinfeldt och Tobias Billström gäster.

Varje avsnitt är 20 minuter långt och de första tio minutrarna sänds på Axess TV. Programmet sänds i sin helhet på moderat.se och där kommer också alla avsnitt att finnas tillgängliga ända fram till valdagen den 19 september.

Vi sänder på torsdagar kl 21.30 på moderat.se och i Axess TV, med start ikväll. Under juli månad gör vi ett sommaruppehåll.

Om du har några frågor, synpunkter eller idéer angående programmet så får du gärna skicka dem till foregangslandet@moderat.se

onsdag 21 april 2010

Engagerad svärm eller centralstyrda bloggare

Mary skriver klokt om bloggare (delvis apropå att Erik Laakso/På uppstuds har valt att lämna socialdemokraternas netroots)

"Vad det i längden betyder för de politiska entusiasmen hos medlemmar och supporter om det regleras finns det anledning att fundera över. De politiska partierna försöker nu organisera bloggarna för att de ska komma högt upp på olika listor. Med mer eller mindre lyckat resultat. Det är inte alls självklart att det går att organisera det mer fria tänkandet på internet. "

Jag håller med om det mesta i Marys analys. Jag tror att styrkan i sociala medier är just individer som gör saker som de själva är engagerade i och att de kopplar till andra individer (crowd/svärm). Jag tror bloggare är en sällsynt illa vald grupp att försöka centralt koordinera eller styra. Då blir det inåtvänt och slutet. Det måste bygga på varje bloggares eget engagemang och lust att vara med i debatten. Det vi "centralt" kan göra är att göra bra politik och ibland kanske kul eller annorlunda utspel - då lyfter det för att bloggare själva tycker det är kul att skriva om och resonera kring. Att skicka ut dagens budskap eller likn tror jag är kontraproduktivt.

Moderaterna - snart i en tv nära dig

På torsdag är det världspremiär (!) på moderaternas talkshow i TV. Varje torsdag kommer vi att sända via Axess och via moderat.se. Programmet spelas in samma dag och kan därför behandla aktuella ämnen. En gång i veckan, fram till valdagen med undantag för några veckor i sommar.

Per Schlingmann har kommenterat detta i Expressen idag. Första gästerna i programmet på torsdag blir Filippa Reinfeldt och Tobias Billström.

tisdag 20 april 2010

Opposition utan ledarskap

Mona Sahlins ledarskap prövas igen - och PJ Anders Linder har en viktig reflektion:

"Man kan inte annat än undra hur mycket aptit på en rödgrön regerjng som kan finnas kvar hos väljare som gillar mod och politiskt ledarskap. Farhågorna väcks om hur andra knepiga frågor ska hanteras: skolan, Afghanistan, kriminalpolitiken, allt det som plötsligt dyker upp och måste hanteras utifrån omdöme och klokskap.... Hur många vill verkligen ha ett styre som placerar samordningskansliet hos Valmyndigheten?"

Det krävs mer av ett politiskt samarbete ifall man vill styra landet än bara en rödgrön blogg.

Socialdemokraterna förlorar varje förhandling

Intervjuad i Dagens Nyheter den 29 mars 2010

Så om Socialdemokraterna och de fyra borgerliga partierna får fler röster än Miljöpartiet och Vänsterpartiet kommer Förbifart Stockholm att byggas?
– Ja, säger Carin Jämtin.

Och det här är ett löfte från din sida?
– Ja, det är det.


Idag - tre veckor senare - när MP och V tvingat Jämtin att backa säger Jämtin till DN att:

- Jag har själv varit delaktig i beslutet och känner mig inte överkörd, säger Carin Jämtin till DN.se.

Så kan det gå. Sahlin fick vika sig för Ohly när det gällde Sveriges närvaro i Afghanistan (inga gemensamma besked alls) och som Johan Forssell skriver på Newsmill "Senare har viktiga frågor om sjukförsäkringsreformen begravts i utredningar efter valet. Den ekonomiska politiken består fortfarande av tre olika program, dock med den gemensamma idén att höja skatten för vanliga löntagare."

Det är uppenbart att Sahlin och nu Jämtin inte lyckas få igenom mycket i det rödgröna samarbetet. Miljöpartiet växer i opinionen i Stockholm och är snart förbi socialdemokraterna. Vänsterpartiet sätter käppar i hjulet för Sahlin (som ju inte ville ha med Ohly alls från början). Samarbetet har havererat redan före valet.

Läsvärd bok om sociala medier

Statsvetaren Jesper Strömbäck har läst en ny bok - ”Communicator-in-Chief. How Barack Obama Used New Media Technology to Win the White House”, redigerad av John Allen Hendricks och Robert E. Denton Jr."

Strömbäck konstaterar att: "Samtidigt som samtliga författare implicit eller explicit uttrycker stor entusiasm för och tror på de sociala mediernas politiska betydelse, kan det noteras att den ”nya medieteknologi” som hade kanske störst betydelse för Obama-kampanjen inte var Facebook, Twitter, Youtube eller något annat av de mest uppmärksammade nya medierna. Istället var det e-post. Nya sociala medier i all ära – än så länge tycks det därför som om ”gamla” nya medier ännu betyder mest."

måndag 12 april 2010

Möten i Serbien

Efter några hysteriska veckor, fyllda av valplanering så var jag i helgen på en liten utflykt till Serbien för att delta i Jarl Hjalmarson Stiftelsens seminarium kring EU och demokratiutveckling. Jag talade kring hur partier kan byggas upp och vilken roll partier och kandidater kan spela för att utveckla en väl fungerande demokrati. Min kollega Kristina Lutz från vårt kontor i Bryssel talade om hur vägen till ett EU-medlemskap ser ut och hur EU-institutionerna fungerar. Det var ett bra seminarium och deltagarna som var lokala politiker från Serbien var både pigga och engagerade i diskussionerna.

Hittade den här oljemålningen i matsalen på hotellet (!). Tydligen hade ryska ambassaden varit där på konferens och skänkt den som gåva.