onsdag 30 juni 2010

Tråkigt besked om Hultsfredsfestivalen

Dagens tråkigaste besked är att Hultsfredsfestivalen går i konkurs. Kanske inte helt oväntat, de har haft ekonomiska problem i flera år samtidigt som konkurrensen från stadsfestivalerna är stenhård.

Hultsfred var en viktig del av min uppväxt. Jag såg Primal Scream och The Levellers där för första gången 1992. James och Nomads spelade 91. Då var festivalen fortfarande hyggligt liten och känslan av att man var del av en gemenskap stor. Vi tältade ihop och det var lätt att träffa nya människor med lika stort musikintresse. Det var en av höjdpunkterna på sommaren och något som vi diskuterade månader innan och spänt väntade på nästa bandsläpp i NWT och VF (detta var innan Internet..!).

Men livet går vidare. I år ser jag mest fram emot Popaganda i Stockholm i augusti. Belle & Sebastian är alltid sevärda.

torsdag 24 juni 2010

En människa är inte en ö

Per Wirtén skriver idag en intressant krönika i Dagens Arena om arbetslinjen och ekonomiska klyftor.

Jag köper inte Wirténs analys att det skulle vara ett problem med arbetslinjen – dvs att alla som kan arbeta också bör göra det. Men däremot har Wirtén en bra poäng i att ett samhälle glider isär ifall en ny överklass tar sig friheter som andra inte har.

” Många stockholmare har i dag någon, nära eller ytlig, bekant som ”dragit sig tillbaka” och lever på placerade pengar. Den lyckosamma fritidsklassen har återuppstått. Vi har fascinerats av deras livsstilar i gamla Hollywoodfilmer, som klassiska ”En skön historia”. Nu är de tillbaka mitt ibland oss. Deras utanförskap betraktas inte av någon som ett samhällsproblem.”

Slutsatsen kan rimligen inte vara att arbetslinjen ska överges, utan snarare att även de riktigt rika bör bli bättre på att bidra till samhället. Och sådana exempel finns. Bill Gates som skapat sig en stor förmögenhet genom sitt ägande av Microsoft sätter av miljardbelopp till fattigdomsbekämpning och verkar genuint engagerad i att diskutera samhällsutvecklingen.

När nu en riktigt rik tjänstemannaöverklass uppstår (där man i många fall kan diskutera grunderna för förmögenhetsbildningen - Skandiadirektörerna t ex) så bör det rimligen ställa moraliska krav på dem som åtnjuter dessa förmåner. Ingen människa är en ö och förmögenhetsbildningen har uppstått i ett samhälle där andra människor har bidragit genom sin kunskap och sin arbetsinsats.

Det fina kan inte vara att dra sig tillbaka och segla upp pengarna. Det fina måste vara att återinvestera pengarna i samhället och att engagera sig i att utveckla ett bättre samhälle. I ett modernt och livskraftigt samhälle så behövs alla - men då måste också alla bidra till samhällsutvecklingen.

tisdag 15 juni 2010

Intervjuad i Studio Ett

Är intervjuad i Studio Ett idag om förutsättningarna inför valet. Även Karin Pettersson från socialdemokraterna är intervjuad.

onsdag 9 juni 2010

I dagens Metro finns artikel om vår vallåt Flyter


Läs Metro som pdf här.

Fel i Tidningen Veteranen

Tidningen Veteranen har publicerat en felaktig intervju med Fredrik Reinfeldt där det påstås att han sagt att äldre ska vara redo att jobba till 80 samt att vi måste kunna acceptera större skillnader mellan hur äldre har det. Det är fel.

I tidningen Veteranens pressmeddelande från den 8 juni står det:

"– Vi måste riva den mentala barriär som säger att man i Sverige ska sluta arbeta vid 60. Efter förmåga och intresse behöver vi vara redo att jobba till 80.

Statsminister Fredrik Reinfeldt ger i en exklusiv intervju med Veteranen sina svar på de kommande årens stora fråga om hur samhället ska ha råd med äldres vård och omsorg.
– Äldres ekonomiska resurser måste allt mer kunna omsättas på en privat vård- och omsorgsmarknad. Svenskarna måste acceptera större skillnader mellan hur äldre har det. Statsministern välkomnar också en bred uppgörelse över blockgränsen om hur välfärden ska betalas på längre sikt."

Dessa två citat är felaktiga.

Nedan följer en transkribering av den inspelade intervjun:

17.13 minuter in i intervjun:

Jan:
Bra, Eh. Jag går lite hastigt över till välfärdens finansiering då. hur tänker du dig att framtidens välfärd ska finansieras är ju grundfrågan? Och hur kommer äldre in här? Dubbla jobbskatteavdrag och sänkt skatt.
FR:
Om du var på Chinateatern så hörde mig. Det har alltså gått så fort så att vi nästan inte hunnit med. Från en snittålder på 56 år 1913 så har vi på några få generationer krupit iväg 25 år i ökad medellivslängd. Och jag gjorde då, som du kanske hörde, tankehoppet att tänka 25 år till. Det kan ju vara 100 år till in i framtiden.
Tänk att vi har som snittålder att vi lever 105 år i Sverige. Och fortsätter ha attityden att vi ska sluta jobba runt 60. Det kommer alltså vara högst vanligt, kan vara förmodat redan idag, att man kanske har 40 år av pensionärstillvaro efter det att man lämnat arbetsmarknaden. Och det är ju i grunden fantastiskt för många.
De flesta av de åren kommer man vara frisk och aktiv men man kommer alltså inte förvärvsarbeta. Då kommer man ställa anspråk på olika former av skattefinansierad välfärd. Eller ett pensionssystem som delvis alltså skjuter till skattemedel, återigen därför att det finns inbyggda fördelningspolitiska ambitioner. Då är slutsatsen att vi måste uppmuntra till mer av jobb helt enkelt. Och det är ju bland annat därför vi gör dom här äldrestimulanserna.
Det åter kopplar ju också att vi är friskare allt längre upp i åren. Jag hoppas att det är det som ska vara vårt huvudsakliga svar. Det har funnits sådana här framtidsutredningar som sagt att antingen kommer vi gradvis höja alla skatter jättemycket eller också kommer vi börja skära ner i välfärden. Och föra över på många att betala sånt som vi idag har skattefinansierat själv. Jag tycker att jobblinjen är det svar vi ska fullfölja istället.
Jan:
Och jobblinjen måste kunna omfatta 65-80 åringar också så att säga…?
FR:
…ja, det menar jag…
Jan:
…vi måste få in det synsättet….?
FR:
…..få in det synsättet. Vi måste ta oss förbi den här mentala barriären av att i Sverige slutar man jobba när man är 65, utan man jobbar efter förmåga och intresse längre upp i åren och det kommer vi uppmuntra.
21.24 minuter in i intervjun:
Jan:
Ni får ju kritik, alltså politiker generellt för att huka er i frågorna om det här offentliga åtagandets gränser. Men är det en rättvis kritik eller kan du hålla med om den, att ni är lite otydliga, att ni verkar avvakta?
FR:
Nej, men alltså det som jag inte gillar är att det framställs som att det finns bara två vägar. Antingen höjer vi skatterna eller så skär vi ner i välfärden. Och jag hävdar att det är helt felaktigt. Arbetslinjen är svaret. Så att i den delen så hukar jag inte. Däremot så finns det ett nu för många äldre ett aktuellt exempel på en konflikt som jag har med de rödgröna. Och det gäller ju RUT-avdraget. Då säger mina politiska motståndare att; nej ta bort RUT-avdraget, låt det bli en utbyggnad, sen har dom ingen finansiering för det av kommunal behovsprövad hemtjänst. Men poängen här är ju att många äldre har ju egna resurser och via RUT-avdraget kan dom få fatta egna beslut över sitt eget liv. Dom får alltså använda sina pengar för att för trädgårdsskötsel, snöskottning, för hjälp hemma som dom kan anpassa till sina egna behov. Det menar jag är en helt rimlig avvägning att man kan använda egna pengar för, det ger jobb till många som annars inte får jobb, det ger mer makt över eget livet för många äldre.
Jan:
Det är en väldigt viktig del i hela så att säga hela lösningen av välfärdens finansiering att 65-plusresurserna, dom ekonomiska, kommer in på banan på nåt sätt och används till tjänster man själv att man vill ha.
FR:
Ja tror nämligen att förr fanns någon sorts äldresyn att äldre skulle leva så otroligt smått och så att säga bara förmedla ett arv till nya generationer. Jag tror att detta kommer förändras därför att dels ser vi att äldre som grupp reser mycket mer och upplever mycket mer. Men tycker jag också ska använda resurser för att se till så att livet blir bra. Sen vet vi att alla inte har exakt samma ekonomiska förutsättningar men många äldre har faktiskt förutsättningar att också ha råd med RUT-avdrag.
Jan:
En nyckelfråga slutligen bara i det här, är att man måste kanske se, människor måste kunna få leva sina liv olika.
FR:
ja…
Jan:
…dom som har resurser måste kunna få avsättning för dom så att säga på en marknad för tjänster som man vill ha…
FR:
..ja..
Jan:
Å andra som inte har dom resurserna där måste ju då det offentliga finnas….
FR:
….ja, absolut….
Jan:
….vi måste våga se en viss divergering….
FR:
….men och det det….
Jan:
…även om det är känsligt….
FR:
Fast jag tycker att RUT-avdraget öppnar för detta. Därför att det etablerar en servicemarkand. Där för övrigt intressant nog en hel del seniorer får jobb. Jag har varit och träffat veteranpoolen och liknande som finns nu och växer fram över landet. Då är det yngre äldre som utför själva servicetjänsterna. Det tycker jag är helt rimligt. Det kommer inte i konflikt med vår ambition att vi ska ha en bra skattefinansierad sjukvård som är tillgänglig efter behov. Det är snarare så att just genom att koncentrera resurserna till sjukvård så får vi så att säga sjukvården att fungera och ökar tillgängligheten. Och det är otroligt viktigt för många äldre att dom har bra kvalitet, bra resultat i svensk sjukvård.


I en artikel i dagens Expressen erkänner journalisten att han "tolkat" vad Fredrik Reinfeldt sagt.

Socialdemokraterna vill avskaffa sin egen politik?

I socialdemokraternas rapport "Ge Sveriges unga chansen" skriver det att "Avskaffa aktivitetsförbudet. Vi ger förutsättningar för snabbare insatser till unga arbetslösa som behöver stöd för att komma i arbete och vi avskaffar det nuvarande aktivitetsförbudet."

Då ska man komma ihåg att socialdemokraterna införde själva det som de nu kallar "aktivitetsförbudet för unga". Detta gjorde socialdemokraterna genom de två arbetsmarknadspolitiska åtgärderna kommunala ungdomsprogrammet och ungdomsgarantin, som infördes 1995 och 1998. Förbudet innebar att aktivitet endast kunde ges till ungdomar tidigast efter 90 dagar.

Alliansregeringen avskaffade kommunala ungdomsprogrammet och ungdomsgarantin och införde den 1 december 2007 istället en Jobbgaranti för unga som gäller efter tre månaders arbetslöshet. I samband med finanskrisen införde regeringen förstärkta individuella coachningsinsatser som kan användas redan från första dagens arbetslöshet.

Artikel också på moderat.se

tisdag 8 juni 2010

Flyter - moderaternas vallåt

Moderaternas vallåt "Flyter" finns nu att ladda ner här. Låten kommer under valrörelsen att framföras av Wille Crafoord, Mange Schmidt och Sofia Talvik. De tre kommer att uppträda tillsammans vid olika moderata evenemang.
Själv är jag extra glad över att en av mina ungdomsidoler Wille Crafoord är tillbaka och rappar (håller fortfarande Rocknroll från Just D som en av Sveriges starkaste 90-talsskivor) samt att min favoritartist Sofia Talvik är med. Om man inte har lyssnat på henne så bör man göra det.
Mange Schmidt har jag inte så bra koll på men han verkar vara en skön kille och hans senaste singel Vet att du förstår finns att köpa på iTunes.

måndag 7 juni 2010

Sverige får beröm av IMF för krishantering

Noterar att IMF utvärderat Sverige och ger beröm för hanteringen av den ekonomiska krisen. Peter Doyle som lett utredningen kommenterar till TT ifall någonting kunde gjorts bättre. "Jag tror faktiskt att svaret är nej, trots att det har varit en enorm ekonomisk chock. Regeringen har tillåtit överskottet i budgeten vända till ett underskott, för att hålla efterfrågan uppe, och Riksbanken har hållit nere räntorna."