onsdag 31 mars 2010

Lästips: Mats Gerdau om tomma s-utspel

Mats Gerdau skriver klokt om dagens s-utspel om lärarlöner på DN-debatt. Som Mats konstaterar är det ju ett i huvudsak meningslöst utspel efter som de som signerar det (med ett undantag) inte har något ansvar. Varför just de skriver och inte s kommunalråd som sitter i majoritet skriver kan man ju fundera lite över.

"Faktum är att endast en av de nio socialdemokrater som skriver artikeln idag befinner sig i ansvarig ställning (Lars Stjernkvist i Norrköping), resten är i opposition. Ingen av dem har heller fått sitt partis förtroende att verka inom SKL. I sanning är de alltså rätt tomma på inflytande. Vad jag förstår så är de som är satta att sköta förhandlingar och utbildningspolitik inom SKL helt överens över partigränserna i den här frågan. Och det finns en väldigt tydlig uppfattning bland skolchefer och rektorer i den här frågan, som SKL driver."

måndag 29 mars 2010

Bygget av Förbifart Stockholm startar

Idag skriver Alliansens partiledare på DN-debatt om att Förbifart Stockholm ska byggas under nästa mandatperiod. "En av de viktigaste satsningarna är Förbifart Stockholm. Alliansen kan i dag ge ett tydligt besked till väljarna. Regeringen avser att i veckan fatta beslut om att satsa 28 miljarder kronor på Förbifart Stockholm. Det är en av de enskilt största infrastruktursatsningarna som någonsin beslutats i Sverige."

Karlstad och sänkt skatt för pensionärer

I lördags var jag i Karlstad och talade för den nya moderata fullmäktigelistan. Ser bra ut inför valet och de verkar ha tänkt klokt inför valrörelsen. Passade också på att besöka Bar Drott, som hör till samma hotell som jag jobbade på när jag pluggade. Verkligen en trevlig liten bar med bra personal och ett väl valt utbud av vin och öl.

Alliansens partiledare var i Huskvarna i lördags (Fredrik var också i Göteborg och stämmotalade) och presenterade då en tredje skattesänkning för pensionärer. Reformen innebär en skattesänkning om totalt 5 miljarder kronor som kommer alla pensionärer till del.

Skattelättnaden gäller för alla dem som vid beskattningsårets ingång har fyllt 65 år och betalar skatt. Skattesänkningen föreslås gälla från den 1 januari 2011. Med tidigare skattelättnader har alliansregeringen härmed sänkt skatterna för pensionärer med ca 10,5 miljarder kronor sedan 2006.

fredag 26 mars 2010

Thomas Östros parallella universum

I morse debatterade Anders Borg och Thomas Östros i Gomorron Sverige i SVT. Östros påstår i debatten en del märkliga saker:

1. ”Sverige har misslyckats kapitalt vad gäller arbetslöshet gentemot övriga Europa”

Detta stämmer inte alls. Sverige har lägre arbetslöshet än EU-27 och Euro-området enligt Eurostat för januari 2010 (9,1% för Sverige vs 9,5% för EU-27 och 9,9% för Euro-området). Detta bekräftas även av Economists senaste statistik.

2. Anders Borg har lovat 100 miljarder i ofinansierade skattesänkningar

Naturligtvis stämmer inte heller detta. Tvärtom har vi varit noga med att just hålla ordning i statens finanser – och klarat det bättre än de flesta andra länder. Se mer nedan.

3. Tyskland har klarat sig mkt bättre (en referens till att Tyskland har lägre arbetslöshet än Sverige)

Det stämmer att Tyskland i nuläget har lägre arbetslöshet än Sverige, menTyskland har mycket sämre offentliga finanser än Sverige, med ca 5% i underskott 2010 (att jämföras med Sveriges ca 2,5% för 2010) och en skuldkvot på ca 75% enligt EU-Kommissionens höstprognos 2009. Detta gör att Tyskland kommer att behöva sanera sina offentliga finanser rejält de närmaste åren, med stora budgetnedskärningar m.m.. Enligt de underskottsförfaranden som inletts enligt Stabilitets- och tillväxtpakten handlar det om ca 0,5% av BNP per år 2011-2013, vilket omräknat till svenska förhållanden skulle innebära en påtvingad budgetkonsolidering (dvs höjd skatt eller sänkta utgifter) på ca 17 miljarder per år i 3 år. Sannolikt kommer Tysklands arbetslöshet öka efter en sådan budgetkonsolidering.

4. Det allmänna påståendet om att Sveriges offentliga finanser är så dåliga (från överskott på 70 miljarder till underskott på 70 miljarder).

Detta är ju ett billigt argument som bortser från att vi gått igenom den kanske svåraste internationella lågkonjunkturen under efterkrigstiden. Trots detta så är Sveriges offentliga finanser är bland de bästa i hela Europa. Vi är ett av få länder som inte kommer att bryta mot Stabilitets- och tillväxtpaktens regel om att underskott inte ska överstiga 3% av BNP. Vi har också en mycket låg skuldnivå. Enligt ESV:s senaste prognos beräknas vi återvända till överskott i finansiellt sparande redan 2012 (0,6% av BNP), för att sedan få överskott på 2,0% och 2,9% av BNP i finansiellt sparande 2013-2014. Jämför gärna med andra länder i EU.

5. Thomas Östros hävdade att regeringens politik innebär risk för att vi får en brist på arbetskraft. Detta är stämmer inte alls, det är snarare oppositionens politik som riskerar att leda till lägre arbetsutbud och flaskhalsar i ekonomin som försenar och minskar jobbåterhämtningen.

Oppositionens politik ökar risken för att flaskhalsar bromsar arbetslöshetsminskningen genom att arbetskraftsutbudet sjunker på grund av höjda inkomstskatter och höjd arbetslöshetsersättning. De vill t ex i ett slag höja arbetsgivaravgiften för alla under 26 år - trots att dessa tillhör de som har påverkats hårdast av den internationella lågkonjunkturen. Arbetsmarknaden kommer med oppositionens politik fungera sämre på grund av återställare i socialförsäkringssystemen vilket ger sämre drivkrafter till arbete och högre jämviktsarbetslöshet.

Resultatet blir ett högt kostnadstryck och en snabbare stigande inflation. Ett lägre arbetsutbud sänker i sin tur potentialen för vad svensk ekonomi kan producera utan att det uppstår spänningar och överhettning. Då stiger jämviktsarbetslösheten och svensk ekonomi slår i kapacitetstaket snabbare än med Alliansens politik. En efterfrågedämpning framtvingas därför med oppositionens politik snabbare än annars skulle bli fallet. Knappast något vi behöver när vi ska ta oss ur en svår lågkonjunktur.

Mer läsning om de senaste dagarnas debatter: SVD, Kent Persson, Mary

Uppdaterat: noterar också att Sverige för första gången toppar Global Technnology Report - finns att hämta på World Economic Forum.

Läsvärd ledare i Aftonbladet om Miljöpartiet

Läsvärd ledare idag i Aftonbladet av Katrine Kielos om Miljöpartiet. "När Mona Sahlin får frågan om vart den socialdemokratiska förnyelsen tog vägen pekar hon på Miljöpartiet. Där!
Socialdemokratin har lyckats sy in ett parti­ som uppfattas som modernt i ett rödgrönt samarbete och tycker sig därmed ha klarat av det där med ”det nya”. Nu förväntar man sig applåder och förståelse för ”vilken stor förändring det är för socialdemokratin att inte gå till val självt”. "


Noterar också Maria Wetterstrands svar i NEO-intervjun på frågan om hur Vänsterpartiet fungerar i samarbetet: "Våra erfarenheter av samarbete med Vänsterpartiet är inte att de driver några stora politiska frågor särskilt hårt." Lite märkligt uttalande om ett parti man samarbetar med. Själv kan jag meddela att Folkpartiet, Centerpartiet och Kristdemokraterna driver frågor hårt i Alliansen - och det är just därför den fungerar så bra. Pigga partier som vill något och som driver uppfattningar gör samarbetet starkare.

onsdag 24 mars 2010

Om sociala medier i valet 2010

Ska strax iväg till Webbdagarna och sitta i panel med Karin Pettersson från socialdemokraterna. Ämnet är - som vanligt - sociala medier och strategier inför valrörelsen.

Dessa punkter tänkte jag resonera kring:

För oss är det självklart att vara aktiva och använda alla kanaler som är relevanta för att möta väljarna

Sociala medier spelar en stor och växande roll, inte minst för agendasättande

Många människor är aktiva i sociala medier och därför är det viktigt för oss att vara där, på samma sätt som vi ska vara på andra ställen där många människor är – ICA, stormarknaderna, fotbollsmatchen, festivalen etc.

Sociala medier har fördelen att det sänker trösklarna för att engagera sig i en kampanj – man kan delta oberoende av var man är fysiskt och i princip oberoende av när i tiden.

Sociala medier största styrka är att det knyter nätverk på individnivå mellan engagerade människor som kan driva frågor och kampanjer på egen hand.

Vår utgångspunkt är att vara så öppna och inbjudande som möjligt.

Vi gör prioriteringar. Vi ska vara lika seriösa på nätet som i verkligheten. Det gör att vi väljer vilka kanaler vi är aktiva i (bloggar, Facebook, Youtube, Twitter) och där kan upprätthålla närvaro och aktivitet. (sociala mediers största sårbarhet är backoffice-funktioner)

Varning för valstugesyndromet på nätet: att politiska bloggare bara talar med andra politiska bloggare. Lätt att stirra sig blind på de politiska bloggarna – man ska komma ihåg att få väljare som inte redan bestämt sig läser politiska bloggar. Däremot läser de modebloggar, fotbollsbloggar, jaktforum etc och återfinns i andra intressegemenskaper än politikens på nätet. (jmfr med Facebook som är mkt bredare t ex)

Kommer sociala medier avgöra valet? Nej. På samma sätt som torgmöten inte avgjorde valet 1976. Det är sällan eller aldrig en kanal som avgör valet, utan det handlar om politik och förtroende för de som kandiderar. Det återspeglas i många olika kanaler och aktiviteter.

I valet 2010 är vår bedömning att sociala medier framförallt spelar roll när det gäller att engagera och mobilisera sympatisörer och aktiva i våra kampanjer. Det knyter nätverk mellan människor på individnivå (som inte är centralt initierade eller kontrollerade) och gör att fler kan engagera sig.

tisdag 16 mars 2010

Stöd till demokratiutveckling på nätet

Jarl Hjalmarson Stiftelsen har lanserat en sajt om frihet på nätet. Det fria informationsflödet och den globala elektroniska infrastrukturen är en grundsten för ökad frihet i världen. Med hjälp av internet och mobiltelefoni får vi idag snabbt reda på vad som händer i jordens alla hörn. Övergrepp uppdagas liksom maktmissbruk. Samtidigt sprids idéer och information via nätet. Det senare är en viktig beståndsdel i byggandet av demokrati i kampen mot fattigdom och förtryck.

Det fria informationsflödet är dock hotat i många länder. Jarl Hjalmarson Stiftelsen som arbetar med demokratiutveckling på många håll i världen kommer därför under 2010 att också arbeta med friheten på nätet. En engelsk version av sajten lanseras också inom kort.

(För att det ska råda ordning och reda så bör det påpekas att jag är styrelseledamot i Jarl Hjalmarson Stiftelsen)

måndag 15 mars 2010

Allians för Sverige blir Alliansen


Idag lanserade Alliansen sin profil inför valrörelsen. Allians för Sverige lanserades inför valrörelsen 2006 och var en starkt bidragande orsak till att vi fick väljarnas förtroende och vann valet. Inför höstens val ska vi söka förnyat förtroende och vi kommer att göra det som Alliansen och med en förändrad grafisk profil. Vi vill fortsatt väcka människors nyfikenhet och signalera öppenhet och engagemang. Det ska vara lätt att delta i Alliansens kampanj och bidra till att Sverige har en regering som varje dag arbetar för att göra Sverige till ett bättre land.

Besök Alliansens nya sajt här. Partisekreterarna skriver också på Aftonbladet.se idag - läs artikeln här.
tisdag 9 mars 2010

Alliansfritt Sverige gör sig dummare än vad de är

Idag har Alliansfritt Sverige publicerat ett inlägg som är försåtligt formulerat och som mest bevisar att den 19 september rycker allt närmare. De hävdar att de har "inventerat" och funnit att jag "rekommenderar" en specifik bloggare. Jag fattar att de vill ta snabba politiska poänger men de har i grunden fel och det förvånar mig att de inte förstår hur nätet fungerar.


Jag står för och tar ansvar för vad jag själv skriver. Jag är samtidigt generös med länkningar, både i denna blogg och på Twitter och Facebook om jag tycker någon skriver något som är läsvärt. Att jag tycker att något är läsvärt innebär inte att jag håller med vare sig om det specifika inlägget/artikeln och än mindre att jag tagit ställning till hela webbplatsen/bloggen. Jag länkar rätt ofta till artiklar som jag inte håller med om och jag har blogglänkat till t ex Ali Esbati, Politikerbloggen och Jonas Morian. I länklistan till vänster här återfinns America Vera Zavala. Det innebär inte att jag har blivit kommunist, socialdemokrat eller gillar alla artiklar på Politikerbloggen. För mig är det så som web 2.0 ska fungera - annars försvinner ju dynamiken och det flöde som gör att just sociala medier är så intressanta. Om jag bara skulle länka till kvalitetsgranskade och partitrogna webbplatser så skulle det inte bara vara tråkigt, det skulle i grunden vara rätt meningslöst och knappast bidra till en bredare diskussion på nätet.

För att gå offline i ett försök att vara pedagogisk- jag brukar rekommendera Noam Chomskys böcker till folk för trots att han i mina ögon är lite halvknäpp i många frågor så är en del av det han skriver intressant och är värt att läsa. Brukar också rekommendera Henry Kissingers bok "Diplomacy" för en intressant inblick i amerikansk utrikespolitik under efterkrigstiden. Det innebär inte att jag delar hans syn på amerikansk utrikespolitik eller tycker att han gjorde rätt som nationell säkerhetsrådgivare och utrikesminister.

Jag tror på öppenhet, diskussion och att man inte försöker pådyvla andra åsikter än dem som de själva ger uttryck för. Det tror jag i grunden att Alliansfritt Sverige (som vi har vi varit öppna emot och bjudit in att sitta i vårt pressrum vid våra aktiviteter) också gör. Just nu gör de sig bara dummare än vad de egentligen är.

fredag 5 mars 2010

Bilder från pressträff om RUT/ROT med Anders Borg och Per SchlingmannOm kläder och grafisk profil

Aftonbladet skriver idag om den guideline kring vår grafiska profil och utseende som presenterades den 8 november 2006. Den var alltså inte aktuell inför Europavalet 2009 (vilket vem som helst som såg våra affischer i färg och inte i svartvitt som manualen föreskriver kunde konstatera). Den är heller inte aktuell inför höstens val – vi kommer med en ny uppdaterad profil inför det valet, precis som vi brukar göra inför val.

Dock – och det förtjänas att understrykas – har jag svårt att se det märkliga i att vi tar fram sådana riktlinjer. Aftonbladet har givetvis fokuserat på tipsen kring klädsel men manualen innehåller också allt från typsnitt till papperskvalitet. Vi tar fram sådana dokument för att det ska vara enklare för alla våra aktiva och våra länsförbund när de gör sina egna kampanjer. Då kan de skicka manualen till sitt lokala tryckeri som kan sätta affischer och annat material i rätt färgkoder och manér.

Det är ingen hemlighet att moderaterna har gjort en resa för att bli ett bredare parti. Tvärtom om har vi varit supertydliga med det. Vi bytte till och med namn inför valet 2006 och gick till val som nya moderaterna just för att understryka att vi hade förändrats politiskt.

Att tipsa om kläder kan verka töntigt. Men det finns få kulturer som är så tröga att förändra som partier och andra större organisationer. Jag tycker det är viktigt att alla ska känna sig välkomna i moderaterna oavsett bakgrund. Man ska inte känna att bara för att gå på det ena eller det andra mötet i någon politisk församling så ska man behöva sätta på sig en kavaj och skjorta. Vi söker aktivt företrädare och aktiva från hela Sverige och vi vill spegla det Sverige som vi företräder i olika politiska församlingar. Då måste vi hela tiden arbeta med kulturförändring och uppskatta att människor har olika bakgrunder och att vi uppskattar alla som vill engagera sig, oavsett om de gör det i t-shirts eller kostym.

Även Mary skriver om detta.

tisdag 2 mars 2010

Kvällens tv-tips: Reinfeldt vs Sahlin

Ikväll möts Fredrik Reinfeldt och Mona Sahlin i Aktuellt om RUT-avdraget. Bör gå att se på SVT Play för den som inte ser det direkt.

Schlingmann om RUT-avdraget och obesvarade frågor

Lästips: idag skriver Per Schlingmann på Politikerbloggen ang Sahlins besked om att avskaffa RUT-avdraget: "Det är oroande att socialdemokraterna som under nittiotalet tillsammans med centerpartiet gjorde viktiga insatser för att skapa balans i statens budget efter nittiotalskrisen nu verkar överge traditionen av klara och tydliga besked kring hur Sveriges ekonomi ska skötas.
Oppositionens överenskommelse reser därför några frågor:1. Ska skatten höjas för alla som arbetar i Sverige?2. Om skatten för pensionärerna ska sänkas – hur ska det då finansieras?3. Är detta ytterligare ett löfte där oppositionen tänkt sig ge ett klart besked i sin gemensamma ekonomiska vårmotion?"

Sahlin fick ge sig för Ohly

Mona Sahlin har idag fått ge sig för Lars Ohly och vänsterpartiet. Gemensamt lovar nu oppositionen att avskaffa RUT-avdraget som gynnat en växande tjänstesektor. Det är bra att det blir en tydlig konflikt kring denna fråga och något som vi gärna välkomnar. Det finns ett brett stöd för RUT-reformen även bland Sahlins sympatisörer.

Almega som nyligen gjort en undersökning konstaterar att "Samtidigt som branschen fortsätter att redovisa positiva resultat uppvisar allmänheten ett massivt stöd för skattereduktionen för hushållsnära tjänster. Hela 78 procent tycker reduktionen är positiv. De borgerliga partiernas väljare är generellt mer positiva men även bland oppositionens väljare säger sig 70 procent vara positiva. Oppositionen vill ta bort reduktionen vid ett eventuellt regeringsskifte, en åtgärd som strider mot väljarnas åsikter."

Det är något märkligt att Sahlin nu är emot RUT (som framförallt gynnar en bransch där många kvinnor jobbar) men i alla fall tillfälligt är för ROT (som gynnar en bransch där många män jobbar). Men samarbetet med vänsterpartiet har ju ett pris och rimligen måste Sahlin kalkylera med att det var värt att betala detta pris för att hålla Ohly lugn.