måndag 23 november 2009

Seminarium inför valet nästa år

Idag medverkade jag i tidningen Resumés evenemang "300 dagar kvar" inför valet nästa år. Samtalet leddes av Viggo Cavling och medverkade gjorde jag och mina kolleger i de andra riksdagspartierna. Det blev ett rätt hyggligt samtal - även om paneler med sju personer är knepigt. Här finns länk till Bambuser-inspelning från seminariet.

Expressen gjorde en intervju efteråt, den kan läsas här.

lördag 14 november 2009

Schlingmann om Vellinge och asylsökande unga

Partisekreterare Per Schlingmann har idag skrivit till våra kommunpolitiker apropå senaste dagarnas diskussion kring Vellinge och unga asylsökande:

"
Till moderata kommunpolitiker
Hej,

De senaste dagarna har till stor del präglats av diskussionen om omhändertagande av ensamkommande barn och unga som söker asyl i Sverige. Reaktionerna på händelserna i Vellinge visar tydligt att det finns starka känslor och ett stort engagemang i Sverige.

Jag har i dag pratat med Lars-Ingvar Ljungman som är kommunstyrelsens ordförande i Vellinge. Han har i detta samtal klargjort att han ställer sig bakom grunderna i moderaterna och regeringens integrations- och flyktingpolitik. Att han är kritisk till delar av flyktingmottagandet är känt sedan tidigare och han har tydliggjort att det är detta hans kritik handlar om, inte mot enskilda människor eller mot det faktum att människor med invandrarbakgrund berikar vårt land. I mitt samtal uppmanade jag också Vellinge att teckna avtal med Migrationsverket.
Under vårt samtal markerade jag också vikten av att vara aktsam med språket så att inte enskilda uttalanden riskerar att leda diskussionen fel. Jag tycker själv att flera uttalanden såsom de återgivits har varit olämpliga.

Lars-Ingvar har också tydliggjort att Vellinge nu agerar konstruktivt för att erbjuda de barn och unga som bor på transitboendet i Hököpinge bästa möjliga och trygga förutsättningar, vilket bland annat handlar om att erbjuda skolundervisning och en trygg närmiljö. Dessutom ska en dialog tas upp med de omkringboende för att lösa omhändertagandet på bästa möjliga sätt.
Det som nu sker är att antalet ensamkommande barn och unga som kommer till Europa och Sverige ökar dramatiskt. Varje vecka kommer det nästan 50 barn till Sverige utan sina föräldrar för att söka asyl. Det är en stor utmaning att ta hand om barn och unga som ofta kommer från svåra förhållanden.

Det är en utmaning och ett ansvar som Sverige som land och vi som parti måste ta oss an. Det handlar om alla vuxnas ansvar för barn och speciellt för ensamma barn utan föräldrar. Det är vår gemensamma uppgift att ge barnen goda förhållanden under tiden som deras asylansök an prövas.

Mottagandet av ensamkommande barn och unga är sedan 2006 en kommunal angelägenhet, men kommunerna ersätts för sina kostnader av staten. Det kommunala ansvaret är tydligt.
Samtidigt är det bara en tredjedel av Sveriges kommuner som har avtal med Migrationsverket om att ta emot ensamkommande barn. Ansvaret är och ska vara gemensamt för alla. Bristen på platser är akut och det är ytterst barnen som blir lidande.

I denna situation är det viktiga att se behoven hos barn och unga och därför måste fler kommuner ta ansvar. Det rör sig om nästan 200 kommuner som inte har avtal och det handlar om kommuner som leds av allt från socialdemokrater och vänsterpartister till moderater. S-ledda Bromölla, vänsterstyrda Fagersta och moderata Vellinge är tre exempel.

Jag vill därför rikta en tydlig uppmaning till alla moderater runt om i landets alla kommuner om att agera för att lösa problemet. Det är viktigt att se alla de goda exempel på moderatledda kommuner som tar ett stort ansvar som finns i exempelvis Uppsala, Solna, Stockholm och Ä ngelholm. Ängelholms erfarenheter visar att tveksamheter och oro från kommunens invånare har bytts till engagemang för barnen och ett bra mottagande.
Att fler kommuner måste ta sitt ansvar handlar också om vi ska förmå bibehålla det kommunala självstyret. Om inte kommunerna själva nu visar en god vilja kommer landets kommuner att få se mer av statlig styrning.

Moderaterna och migrationsminister Tobias Billström har länge arbetat på att få fler kommuner att ta emot ensamkommande barn. Det är ett viktigt arbete men situationen för de barn och unga som behöver mottagande blir inte bättre förrän fler engagerar sig.

Per Schlingmann
partisekreterare (m)"