tisdag 23 september 2008

Fredagens debatt mellan McCain och Obama

Bob Shrum (demokratisk konsult som bl a jobbat med Kerry, Gore och Edward Kennedy) skriver i The Week om fredagens debatt mellan Obama och McCain. Han noterar bl a att debatterna kan vara McCains räddning. När huvudfrågan är ekonomin och McCain inte är tillräckligt klar och tydlig i sina budskap så kan fredagens debatt om utrikes- och säkerhetspolitik bli en livboj för att förhindra att han fortsätter att sjunka i opinionen.

"The real irony is that it was the Obama forces that gave McCain the chance to find temporary sanctuary there. They negotiated to move the first debate from domestic to international issues. McCain now has something of a breakwater from the economic questions where he seems constantly, dangerously at sea."

Kanske, kanske säger jag. Jag tror visserligen debatten kommer få en hel de uppmärksamhet. Men samtidigt är den ekonomiska krisen det som totalt dominerar i USA och den påverkar väljarna direkt i vardagen, här och nu. McCain kan inte bara vinna på ledarskap i utrikesfrågor. Han måste finna fotfästet i debatten om ekonomin.

Inga kommentarer: