torsdag 4 september 2008

Bakom Palins och McCains tal

Sarah Palins tal igår kväll har generellt mottagits mycket väl i USA. Palin lyckades med att vara både personlig och offensiv. Här på konventet är delegaterna närmast i extas. Idag har jag också haft möjligheten och privilegiet att träffa seniora medarbetare till John McCain och Sarah Palin.

Sarah Palins tal skrevs i huvudsak sent måndag eftermiddag/kväll och färdigställdes under tisdagen. Det var först på tisdag kväll - mindre än 24 timmar innan hon höll talet - som hon testade det med teleprompter. Talet skrevs på hennes hotellrum och hon arbetade i huvudsak med fem rådgivare som bollplank under processen.

I kvällens tal kommer John McCain att fokusera på att skildra skillnaden mellan förändring med Obama och förändring med John McCain med särskild tonvikt på ekonomin. Han lär också lyfta frågor om säkerhetspolitik och jämföra sig själv med Obama. Det är - medger McCains rådgivare - en svår balansgång att kontrastera gentemot Obama samtidigt som man inte vill slå över till att bli negativ.

John McCain jobbar framförallt med Mark Salter kring talet. Salter har ju varit medförfattare till McCains tre böcker och känner honom väl. Salter samtalar med McCain och skriver sedan ett utkast till tal som McCain dock ändrar fram till sista stund. John McCain är också obekväm med skriftliga tal eller teleprompter och föredrar att tala fritt. Inför kvällens tal lär han ha övat ordentligt och förhoppningarna är högt ställda här i St Paul på vad han kommer att säga och hur han gör det.

Inga kommentarer: