måndag 15 september 2008

USA, Jönköping och Göteborg

Joe Trippi, som har lång erfarenhet av att arbeta med demokrater i USA, skriver intressant om McCain och Obama. Bland annat konstaterar Trippi att McCain lyckats förändra hela spelfältet inför valet i november och att avgörande för Obama nu är om han kan förmå sin kampanj att anpassa sig till detta. "There is no question that John McCain’s pick of Alaska Governor Sarah Palin has changed the dynamic of the 2008 Presidential campaign, moved the current wave of polling to the GOP’s favor, and altered the terrain the rest of the election will likely be fought on.
The Obama campaign’s ability to recognize the shifting ground, understand that it is real, and adjust accordingly will determine the outcome. And the outcome, for the first time, is in doubt."


Trippi konstaterar att Obama nu måste byta spår och förnya sitt budskap om förändring. "Now the Obama campaign and its allies need to understand that in arguing that John McCain represents a third term of George Bush and the GOP agenda it is the Obama campaign that risks sounding partisan in a country that yearns for the post-partisanship of “country first” and “shaking things up in Washington”."

Själv ägnade jag förra veckan åt att åka till Jönköping och Göteborg för att förankra vår strategi och planering inför Europavalet den 7 juni nästa år. Det kan tyckas lång tid tills dess men det är mycket att göra och för egen del känns det bra att vi i princip är klara med de förberedelser som krävs och att det finns ett brett engagemang för att återigen möta väljarna och diskutera politik. Normalt brukar ju inte valet till Europaparlamentet engagera i någon större utsträckning om man ska vara helt ärlig. Lågt valdeltagande och få platser på spel är väl en rimlig förklaring, i kombination med att det är rätt svårt att förstå parlamentets roll och vikt om man själv inte är engagerad i EU-frågor. Jag tror dock det kan bli lite annorlunda nästa år. Två saker är nya och påverkar. För det första så övertar Sverige ordförandeskapet i EU omedelbart efter valet. Det gör rimligen att media kommer skriva mer om EU och Europa redan under våren vilket borde leda till ökat intresse även för valet till parlamentet. För det andra är det ju det första val där Mona Sahlin möter väljarna som partiordförande. Hon måste visa att det stöd hon nu har i opinionsmätningarna håller också i ett val.

Inga kommentarer: