måndag 28 april 2008

Utgiftspopulism i USA och Sverige

Schlingmann skriver idag i Expressen om hur den svenska oppositionens budgetpopulism påminner om de amerikanska presidentkandidaternas oförmåga att redovisa hur de ska finansiera sina förslag. "Vikten av att lägga fram en tydlig och seriös ekonomisk politik har inte nått fram till den svenska vänsteroppositionen. Tre företrädare för miljöpartiet lyfte själva fram detta häromdagen (DN 25/4) genom att peka på hur oansvarig vänsterpartiets ekonomiska politik är. Mycket träffande beskriver de att vänsterns politik förutsätter en sedelpress. Inför valet för två år sedan berättade vi i Alliansen inte bara vilka som ville regera tillsammans, utan även vad vi ville göra och hur det skulle finansieras. Det avser vi åter göra inför 2010 års val. Det är att ta ansvar och ge väljarna ett tydligt underlag att ta ställning till. Mona Sahlins och inte minst Lars Ohlys agerande är väldigt likt det som återfinns bland de amerikanska presidentkandidaterna. Utgiftslöften presenteras, men inga gemensamma besked om hur de ska finansieras. "

Inga kommentarer: