måndag 7 april 2008

Penn lämnar Clinton

Ser att Mark Penn får lämna rollen som chefsstrateg åt Clintons kampanj efter diverse turer med hans konsultfirma och uppdrag för Colombia. Jag tycker det under längre tid har känts som om Penns situation har försvagats. Interna konflikter i kampanjledningen och oklarheter kring vilken strategi som egentligen gällt ökade knappast förtroendet för Penn.

När vi var i USA i december och träffade bl a folk från Clintons kampanj var deras utgångspunkt att stoppa Obamas framgångar genom primärvalet i New Hampshire och sedan relativt snabbt vinna den demokratiska nomineringen. När det inte fungerade är det uppenbart att Clintons kampanjledning har haft stora svårigheter kring att enas om vilken strategi som ska gälla i förhållande till Obama.

Man bör nog också komma ihåg att Penn var kontroversiell redan från början - ogillad av vänsterflygeln inom demokraterna och sedd som allt för beroende av opinionsundersökningar i sitt val av strategi.

Inga kommentarer: