måndag 5 maj 2008

Toppfrågor i den amerikanska valrörelsen

Andreas Henriksson (initierat.blogspot.com) skriver om det amerikanska valet och om att ekonomin och Irak kommer vara de två dominerande frågorna. Det tror jag han har rätt i - dock skulle jag hävda att det finns en tredje fråga som visserligen inte blir större än ekonomi och Irak men som kan bli tillräckligt stor för att ta plats i den nationella debatten. Det är frågan kom sjukvårdens organisation och finansiering.

Det är en fråga som engagerar många och där i princip alla är överens om att något måste göras. Svårigheten är dock att sjukvården och dess finansiering är oerhört komplex och det är svårt att hitta enkla (eller svåra) politiska lösningar som kan drivas i en valrörelse. När vi var i USA för någon vecka sedan fanns dock en samstämmighet bland alla vi träffade om att det är en utmaning som kommande presidenter kommer att tvingas hantera, vare sig de vill eller inte.

En fjärde fråga - som sannolikt inte blir stor nationellt i det här valet men som är viktig för framtiden - är infrastrukturen där USA har stora och eftersatta behov. Sjukvård och infrastruktur är dock frågor som också finns på delstatsnivå vilket gör att det är svårt att hitta de tydliga konfliktytorna och lösningarna i en valrörelse som ställer krav just på tydlighet och konflikt.

Såväl Clinton som Obama lär dock försöka lyfta sjukvårdsfrågan gentemot McCain, inte minst för att mobilisera egna aktivister och fackligt aktiva inom demokraterna.

Inga kommentarer: