tisdag 25 mars 2008

Läsvärd intervju med Fredrik

Smålandsposten publicerar på ledarplats idag en intressant intervju med Fredrik Reinfeldt som gjorts av Fredrik Haage på Svenska Nyhetsbyrån. Fredrik får frågor kring sitt uppdrag, Allians för Sverige och hur samhällsdebatten förändrats i Sverige.

"Det jag har utmanat är tesen att friheten är enkel. Alltså frihet definierad som det en del moderater ägnade sig åt för tjugo år sedan. Friheten för dem var bara frånvaron av politik. Friheten var också mycket makro: västvärlden mot östvärlden. Men när friheten går ner på individnivå, när det handlar om transfereringssystem och människors olika beroendeförhållanden, då är friheten mer komplicerad. Då handlar det om att frigöra människor i deras vardagssituation. Och då kallar samma personer mig för samhällsingenjör, därför att jag tar mig an denna komplicerade verklighet. Men det är ett samhällsproblem att människor har brist på frihet i denna praktiska bemärkelse, och det ska alliansen fortsätta fördjupas för att lösa!"

"Därför återkommer jag hela tiden till att om vi ska få skattesänkningar att fungera i Sverige, få folk att ta dem till sig, då måste vanligt folk få ta del av dem. Det får inte vara så att skattesänkningar upplevs som något som bara någon annan får. Men vi är så inympade i detta att skattesänkningar bara är för någon annan att de flesta inte ens tror att de har fått skattesänkningar trots att de har det. Det säger något om den verkliga borgerliga frihetsuppgift vi har: att få folk i vanliga inkomstlägen att känna att de kan få ett bättre liv av skattesänkningar. Den resan har vi bara börjat."

Inga kommentarer: