måndag 2 juni 2008

Opinionsläget i USA

När det nu (nästan) är klart att det blir Barack Obama som möter John McCain i höstens val kan det vara intressant att titta på hur opinionen ser ut när Gallup ställer de två mot varandra.

Jag tror man kan dra några slutsatser:
1. John McCain är republikanernas bästa tänkbara kandidat. Han attraherar betydligt fler än vad republikanerna gör och än så länge har demokraterna inte lyckats klistra honom vid Bush (vars förtroendesiffror befinner sig i källaren).
2. Demokraternas utdragna strid mellan Obama och Clinton verkar inte ha lett till att McCain har kunnat öka under den senaste månaden.
3. Det är svårt att säga vad dessa siffror egentligen säger om hösten. Först när Obama är klar kommer väljarna tydligt att ta ställning mellan de båda kandidaterna. T ex tror jag att konventen i augusti/september kommer att kunna förändra opinionsläget rejält.
4. Det faktum att McCain nu seglat fram utan att behöva mötas av kritisk granskning (demokraterna har bekämpat varandra) gör också att det är ett annat opinonsläge vi kommer att få se framåt hösten när demokraterna riktar fokus mot McCain och republikanerna.
5. Förutsättningarna för en tight och spännande valrörelse finns på plats.

Inga kommentarer: