onsdag 25 juni 2008

Obama har fördel av rätt frågor i debatten

Gallup har nyligen publicerat en undersökning som visar att Barack Obama har fördel över John McCain när väljarna får säga vilka frågor som är viktigast och vilken kandidat som de tror bäst kan hantera respektiva fråga.


När det handlar om vilken fråga som är viktigast i höstens val så toppar energifrågor, ekonomin och Irak listan.

När det gäller energi och ekonomi har Obama ett tydligt övertag och även när det gäller frågan om Irak så är läget jämt mellan Obama och McCain. Den starkaste frågan för McCain är terrorism och sannolikt kommer hans kampanj att försöka koppla ihop frågan om Irak med frågan om terrorism för att därmed få ett övertag gentemot Obama. Jag skulle också tippa att frågan om sjukvården som idag är den fjärde viktigaste frågan för väljarna och där Obama har väsentligt större stöd än McCain är en fråga som kan bli viktig för Obama gentemot de väljargrupper där han annars haft svårt att nå ända fram. Spelar han den frågan rätt och kan hitta en smart roll för Hillary Clinton så kan det bli avgörande för de mittenväljare som annars kan tänka sig att rösta på John McCain.
Inga kommentarer: