fredag 13 juni 2008

Obama och sociala medier

PM Nilsson skriver intressant om Obamas förhållande till sociala medier. "Hierarkin fungerar inte längre ensam som trovärdig plattform, inte ens om den som sitter på toppen är vald, tillsatt av högre makter eller har stora tryckpressar i ryggen. Den enda positionen som egentligen fungerar är den ständigt kommunikativa, omprövande, ärliga och lyssnande.
Vad Obama upptäckte var att de sociala medierna helt enkelt är de bästa kanalerna för en demokrati som just nu vinner folks gillande."

Inga kommentarer: