måndag 29 oktober 2007

Lata riksdagsledamöter?

här kan man också arbeta i sitt uppdrag som riksdagsledamot. Anna kommer inte att få en enda poäng i någon siffra som någon redaktion sammanställer över ledamöternas arbete i riksdagen.

Men jag vågar nog hävda att hon gör viktigare insatser för väljarna och för Sverige genom de här insatserna än genom att skriva en motion till riksdagen.

Inga kommentarer: