fredag 19 oktober 2007

Gryning i Afrika?

Nu pågår arbetet för fullt inför nästa veckas partistämma. Förra veckan var jag också i Bryssel för möten med vår europeiska samarbetsorganisation EPP. Ägnar för närvarande mest tid åt detta. Valplanering inför 2009 och 2010 samt hantering inför nästa veckas partistämma.

Läser nu The State of Africa – A history of fifty years of independence av Martin Meredith. Kan verkligen rekommenderas. Det är en gedigen genomgång av processerna som ledde till avkolonialiseringen av Afrika men framförallt om historien efteråt. Och det är en rätt sorglig om än mycket intressant läsning. Så stora förhoppningar som grusats, drömmar som mött en cynisk verklighet och ett stormaktspel som förstört en hel kontinent. Ständigt närvarande är korruption och maktfullkomlighet.

Men det finns ljuspunkter och jag är själv övertygad om många länders potential. Jag var häromåret i Kenya som egentligen har alla förutsättningar att vara ett dynamiskt och ledande land som skulle kunna spela en stabiliserande roll i östra Afrika. Så allt är inte hopplöst även om det är lätt deprimerande att se alla möjligheter som förstörts och inse att miljoner oskyldiga människor har dött på grund av politiska misstag och maktspel.

Här finns också Martin Merediths tips om vilka tio andra böcker man borde läsa om Afrika. Toppar gör inte oväntat Heart of Darkness av Joseph Conrad men med på listan är också alldeles utmärkta The Poisonwood Bible av Barbara Kingsolver, som handlar om en familj som flyttar till Kongo på 60-talet.

Inga kommentarer: