måndag 7 juni 2010

Sverige får beröm av IMF för krishantering

Noterar att IMF utvärderat Sverige och ger beröm för hanteringen av den ekonomiska krisen. Peter Doyle som lett utredningen kommenterar till TT ifall någonting kunde gjorts bättre. "Jag tror faktiskt att svaret är nej, trots att det har varit en enorm ekonomisk chock. Regeringen har tillåtit överskottet i budgeten vända till ett underskott, för att hålla efterfrågan uppe, och Riksbanken har hållit nere räntorna."

Inga kommentarer: