onsdag 9 juni 2010

Socialdemokraterna vill avskaffa sin egen politik?

I socialdemokraternas rapport "Ge Sveriges unga chansen" skriver det att "Avskaffa aktivitetsförbudet. Vi ger förutsättningar för snabbare insatser till unga arbetslösa som behöver stöd för att komma i arbete och vi avskaffar det nuvarande aktivitetsförbudet."

Då ska man komma ihåg att socialdemokraterna införde själva det som de nu kallar "aktivitetsförbudet för unga". Detta gjorde socialdemokraterna genom de två arbetsmarknadspolitiska åtgärderna kommunala ungdomsprogrammet och ungdomsgarantin, som infördes 1995 och 1998. Förbudet innebar att aktivitet endast kunde ges till ungdomar tidigast efter 90 dagar.

Alliansregeringen avskaffade kommunala ungdomsprogrammet och ungdomsgarantin och införde den 1 december 2007 istället en Jobbgaranti för unga som gäller efter tre månaders arbetslöshet. I samband med finanskrisen införde regeringen förstärkta individuella coachningsinsatser som kan användas redan från första dagens arbetslöshet.

Artikel också på moderat.se

2 kommentarer:

Alexander sa...
Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.
Alexander sa...

Socialdemokraterna har ändrat sig och det gjorde väl ni också i många frågor inför valet 2006. Vad är det som är så konstigt med det?