onsdag 28 april 2010

Rödgrön utrikesröra

Alliansföreträdarna Birgitta Ohlsson (FP), Anna Kinberg Batra (M), Staffan Danielsson (C) och Holger Gustafsson (KD) skriver på Europaportalen om de rödgrönas oenighet i utrikes- och EU-frågor.

Det är märkligt ur ett potentiellt regeringsalternativ kan vara så oense i en så viktig fråga som utrikespolitiken. Det är inte konstigt att Göran Persson och tidigare s-ledare varit tveksamma att släppa in vänsterpartiet och miljöpartiet i det utrikespolitiska samarbetet. De har helt enkelt en annan syn på EU och utrikespolitik.

"Den ekonomiska politiken har under mandatperioden präglats av hanteringen av krisen och jobben. Oppositionspartierna har helt olika förslag på hur det ska lösas. Socialdemokraterna röstade t.ex. för EU-uppgörelsen om åtgärder mot finanskrisen. Vänsterpartiet anmälde avvikande mening mot det beslutet till förmån för ”en alternativ ekonomisk världsordning”.
Inom miljöpolitiken så står Socialdemokraterna i de flesta frågor på samma sida som alliansregeringen rörande inriktning, ambitioner och mål, medan vänsterpartiet och miljöpartiet ofta avviker från alliansens och Socialdemokraternas uppfattning.

Genom det nya fördraget stärks polis- och rättssamarbetet inom EU. Det är en förutsättning för att vi ska kunna bekämpa sexslaveri och människohandel i vår del av världen. Ansvarig kommissionär för dessa frågor är Sveriges Cecilia Malmström. Alliansen vill ha ett nära samarbetet med henne medan Vänstern och Miljöpartiet inte ens har accepterat att hon har rätt att lägga fram förslag på rättsområdet.

Enligt det nya EU-fördraget får EU en starkare global roll. Detta är Vänstern och Miljöpartiet emot. Frågan är därför om de rödgröna kommer att stödja EUs höga representant för utrikesfrågor och säkerhetspolitik Catherine Ashton eller om de vill att den gemensamma utrikespolitiken främst ska beslutas i Paris, London, Berlin och Rom? Även i denna fråga har alliansregeringen tydligt tagit ställning. Besked saknas från de rödgröna.

Nära förknippad med synen på EUs utrikespolitik är frågan om de rödgröna vill att Sverige ska upphöra att delta i fredsbevarande EU-insatser? Under tio år har EU genomfört 22 fredsinsatser på tre kontinenter, såväl civila som militära. Som enda EU-land har Sverige bidragit till samtliga dessa insatser. Kommer denna traditionen att brytas med en rödgrön regering? Även detta är ett strategiskt vägval som de rödgröna måste göra."

Inga kommentarer: