torsdag 22 april 2010

Föregångslandet på TV - svar på kritiken som kommer

Ok, jag vet hur kritiken kommer att låta efter kvällens tv-program Föregångslandet.

Hälften av de kritiska rösterna kommer att säga att programmet är dåligt rent tekniskt och hälften kommer att säga att det är patetiskt att moderater intervjuar moderater.

Det kan man tycka.

Men syftet med programmet är att sprida det som tidigare var interninformation till så breda grupper som möjligt. Den huvudsakliga målgruppen är våra sympatisörer – oavsett om de är medlemmar eller inte. Vi kunde ha gjort detta i form av webb-tv som ställt krav på lösenord där bara registrerade kunde titta.

Men vi har medvetet valt att göra det öppet – för oss är värdet av att så många som möjligt av våra sympatisörer får del av vår politik och vår strategi viktigare än att socialdemokrater och andra också vet om det. För vår analys är att idag är valstrategier inte längre hemliga. Det funkar inte så. Jag är övertygad om att de kloka hjärnorna på Sveavägen 68 rätt lätt kan lista ut våra huvudbudskap och hur vi tänker argumentera utan att läsa några hemliga papper, på precis samma sätt som vi är hyggligt säkra på hur Sahlin och Östros kommer argumentera i valrörelsen.

Axess har inte bäst räckvidd av Sveriges tv-kanaler. Men de når hyggligt brett och alla som vill kan också se programmet via moderat.se. För oss var det självklart att göra detta när det fanns möjlighet att både finnas på nätet och att sända via en etablerad tv-kanal.

DN skriver om programmet i två artiklar - här och här.

Inga kommentarer: