tisdag 20 april 2010

Läsvärd bok om sociala medier

Statsvetaren Jesper Strömbäck har läst en ny bok - ”Communicator-in-Chief. How Barack Obama Used New Media Technology to Win the White House”, redigerad av John Allen Hendricks och Robert E. Denton Jr."

Strömbäck konstaterar att: "Samtidigt som samtliga författare implicit eller explicit uttrycker stor entusiasm för och tror på de sociala mediernas politiska betydelse, kan det noteras att den ”nya medieteknologi” som hade kanske störst betydelse för Obama-kampanjen inte var Facebook, Twitter, Youtube eller något annat av de mest uppmärksammade nya medierna. Istället var det e-post. Nya sociala medier i all ära – än så länge tycks det därför som om ”gamla” nya medier ännu betyder mest."

Inga kommentarer: