onsdag 16 september 2009

Socialdemokraterna undergräver sin egen koppling till LO

En förbisedd effekt av socialdemokraternas nära samarbete med vänsterpartiet är att det på sikt kommer att innebära att den unika kopplingen mellan LO och socialdemokraterna försvagas och möjligen helt upphör (så har redan skett i Danmark t ex).

Socialdemokraterna har med det organiserade och långtgående samarbetet nu legitimerat vänsterpartiet och Sahlin ägnar nu intervju efter intervju åt att förminska skillnaderna mellan sitt eget parti och Lars Ohlys (läs Expressen idag t ex). För sådan är medielogiken. De tre partierna kommer att tvingas visa upp en samstämmighet kring centrala politiska frågor och det trycket ökar ju närmare valet vi kommer. Konsekvensen blir att socialdemokraterna nu släpper in vänsterpartiet mot LO-förbunden. Idag ska t ex Lars Ohly tala för SEKO-kongressen. Något som varit otänkbart bara för några år sedan. "Historiskt tal", kallar vänsterpartiet det själva. Räkna med att fler LO-förbund kommer att närma sig vänsterpartiet – nyfikenheten är stor och i många frågor ligger vänsterpartiet närmare de mer vänsterinriktade LO-förbundens medlemmar än vad socialdemokraterna gör.

Maktalliansen mellan LO och socialdemokraterna har varit den kanske enskilt största förklaringen till socialdemokraternas dominans inom svensk politik under efterkrigstiden. Socialdemokraterna och LO har utkämpat hårda interna strider för att hålla just vänsterpartiet borta från reellt inflytande över fackföreningsrörelsen – hela sjuttiotalet (IB-affären mm) var ju en enda långdragen konflikt för att säkerställa socialdemokraternas ställning som det unika partiet inom LO.

I praktiken drar nu Lars Ohly socialdemokraterna vänsterut. Samtidigt tvingas Sahlin försvara Ohly och minska skillnaderna mellan socialdemokraterna och vänsterpartiet. På sikt leder det till att den unika kopplingen mellan socialdemokraterna och LO kommer att ifrågasättas internt inom LO och att en historisk maktallians mellan LO och socialdemokraterna upphör. Det kommer inte att ske imorgon, men utvecklingen går ofrånkomligen åt det hållet.

Inga kommentarer: