onsdag 9 september 2009

Dagens citat från Lars Ohly

Lars Ohly intervjuas idag av Expressen och har en intressant syn på skattesystemet:

"Skattesystemet har som vi ser det tre funktioner. Det första är att finansiera det vi vill åstadkomma, det andra är att stimulera miljömässigt bättre produktion och konsumtion, det tredje är att utjämna skillnader mellan människor, mellan klasser, mellan kön"

Han tycker alltså inte att det är viktigt att vi har ett skattesystem som uppmuntrar till arbete och som gör det lönsamt att arbeta mer eller starta och driva företag. Det är en något märklig syn i ett land där vi fortfarande har ett stort utanförskap och där vi behöver bli fler som jobbar och betalar skatt ifall vi ska kunna undvika chockhöjda skatter och/eller neddragningar i välfärdens verksamheter.

Inga kommentarer: