lördag 4 april 2009

Framgång för Alliansen - jämn valrörelse väntar

Expressen/Demoskop visar idag fantastiska siffror för moderaterna i den senaste opinionsmätningen. Vi går om socialdemokraterna till att bli Sveriges största parti. 


Det är kul men inget som jag tror man ska lägga för stor vikt vid. Vad man bör notera är de stora och snabba svängningarna i opinionen som skett sedan augusti 08. Då räknades Alliansen ut, några månader sedan verkar alla tro att vi ska vinna enkelt. Båda slutsatserna är genuint fel vilket mätningarna visar. Den enda slutsats vi kan dra är att det kommer att svänga fram och tillbaka fram till valet och att den som gör ett bra jobb och levererar en trovärdig och seriös politik för här och nu men också för 2010-2014 kommer att vara det alternativ som får väljarnas förtroende. 

Jag är också  övertygad om att också våra vänner i Allians för Sverige kommer att göra en bra valrörelse 2010 och få högre stöd bland väljarna. Det är tillsammans vi ska förtjäna väljarnas förtroende. 

Inga kommentarer: