torsdag 13 november 2008

Gudmundson om Skuggutredningen

En av Sveriges vassaste skribenter - Per Gudmundson - har idag en belysande och välskriven artikel om den sk Skuggutredningen på SvD ledarsida. Skuggutredningen tillsattes som alternativ till statens kulturutredning. I grunden är konceptet rätt kul och kan förhoppningsvis bidra till mer debatt även utanför kultursidorna.

Men som Gudmundson påpekar verkar Skuggutredningen fast i en ideologisk föreställningsvärld som inte stämmer med verkligheten: "Att kulturen under Alliansen får en större del av budgeten än någonsin tycks ingen ha märkt."

Gudmundson konstaterar också att: "Var fjärde förslag ser kultur­politiken som en resursfråga, och efterlyser därför ökat stöd. Så mycket vet man. Exakt hur mycket mer pengar som behövs för ”en ledande kulturnation” har man dimmigare föreställningar om. Varianter av ”dubbelt”, ”minst dubbelt” och ”dubblera” är dock återkommande önskemål.Några vill att den statliga kulturpotten ska vara lika stor som idrottens. Efter att ha läst alla dessa förslag är jag villig att gå kulturfolket till mötes på den punkten. Å andra sidan vet jag att idrotten bara får ungefär en av kultur- och idrottsministerns ca tio miljarder."

Inga kommentarer: