måndag 25 juni 2007

Moderna idéer från 1909

Ingrid Elam skriver i DN Kultur om hur Valfrid Palmgren redan 1909 föreslog allmänna bibliotek med gratis lån för alla. Palmgren blev 1910 invald i Stockholms stadsfullmäktige som första kvinna för Allmänna valmansförbundet, moderaternas företrädare.

Hon var den första kvinnan i många sammanhang men är tyvärr nästan bortglömd idag. Det är synd. Hon drev nämligen frågor som visar på att framväxten av en modern välfärdsstat inte var något påfund från vänstern utan snarare en idé som växte fram i symbios mellan höger och vänster i svensk politik.

Inga kommentarer: